Search found 1867 matches

by krikkert
Tue Jul 03, 2018 02:15
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Mal for krav om innsyn i saksmappe
Replies: 31
Views: 20512

Re: Mal for krav om innsyn i saksmappe

Førstepost er oppdatert med riktig lenke til malen.
by krikkert
Fri Jun 02, 2017 04:22
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Nav lege krever traumebehandling før jeg kan søke uføre
Replies: 1
Views: 825

Re: Nav lege krever traumebehandling før jeg kan søke uføre

Det er ikke en eller flere gitte sykdommer som er grunnlaget for uføretrygd mv., det er din totale arbeidsevne som en følge av din totale sykdomstilstand. Hvis du har eller har hatt psykiske problemer/utfordringer/lidelser vil NAV i utgangspunktet kunne kreve enten at de er behandlet, eller at det u...
by krikkert
Thu Jun 01, 2017 05:18
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Uføretrygd allerede?
Replies: 10
Views: 1512

Re: Uføretrygd allerede?

For de aller, aller fleste er søknaden om uføretrygd en formalitet. Men man får ikke uføretrygd hvis man f.eks. ikke oppfyller medlemskapsvilkårene (medlem i folketrygden før uføretidspunktet), og disse er strengere enn for AAP. Det var en gang i tiden hvor NAV avslo videre AAP fordi man hadde søkt ...
by krikkert
Tue May 30, 2017 21:24
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Uføretrygd allerede?
Replies: 10
Views: 1512

Re: Uføretrygd allerede?

Det er uvanlig å få innvilget uføretrygd etter to år på AAP. Men tallet er over null. Og de som mister AAP etter en feilet søknad om uføretrygd er primært de som har toppet fireårsgrensen og ikke fyller vilkårene for å få AAP ut over denne.
by krikkert
Sat May 27, 2017 23:58
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Grunnstønad til drift av bil.
Replies: 3
Views: 682

Re: Grunnstønad til drift av bil.

Loven gir ikke rett til grunnstønad på grunn av merutgifter fordi man bor landlig til (geografiske forhold), eller fordi man har lang reisevei i hverdagen, eller fordi man ellers trenger bil. Loven gir rett til grunnstønad på grunn av merutgifter som er en følge av sykdom. Dersom man flytter til et ...
by krikkert
Sat May 27, 2017 23:49
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Rådgivende lege-krikkert
Replies: 4
Views: 668

Re: Rådgivende lege-krikkert

Man kan få AAP videre, hvis man fyller vilkårene for dette (aktiv behandling, utredning, arbeidsrettede tiltak, eller andre tiltak, og det er særlige grunner til å forlenge ut over fire år).
by krikkert
Thu May 18, 2017 22:44
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Rådgivende lege-krikkert
Replies: 4
Views: 668

Re: Rådgivende lege-krikkert

Du kan klage på vedtak. Uttalelser fra rådgivende lege er ikke vedtak.
by krikkert
Thu May 18, 2017 22:43
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Etterbetaling av ung ufør tillegg til aap
Replies: 1
Views: 520

Re: Etterbetaling av ung ufør tillegg til aap

Grunnvilkåret er at sykdommen din oppsto før fylte 26, og ble tilstrekkelig alvorlig før dette tidspunktet. Du kan kun få etterbetalt "ung ufør"-tillegg for en periode du mottar en kvalifiserende grunnytelse (uføretrygd, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspen...
by krikkert
Thu May 18, 2017 22:41
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Grunnstønad til drift av bil.
Replies: 3
Views: 682

Re: Grunnstønad til drift av bil.

Utgangspunktet er at grunnstønad skal dekke merutgifter , og kun merutgifter som følge av sykdom. Dersom merutgiftene ikke er en følge av sykdom, men av geografi, vil vilkårene for grunnstønad ikke lenger være oppfylt (noe som også var deler av begrunnelsen for Trygderettens kjennelse i sak 2007/339...
by krikkert
Thu May 18, 2017 22:32
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Refusjonskrav og etterbetaling
Replies: 3
Views: 666

Re: Refusjonskrav og etterbetaling

1) Ja.

2) For at kommunen skal kunne kreve refusjon må de ha utbetalt sosialstønad for den perioden det etterbetales for. Det vil i praksis si samme måned som etterbetalingen gjelder.

3) Ja.
by krikkert
Mon May 08, 2017 00:36
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Etterbetaling av flere perioder med AAP ved innvilget ung ufør-tillegg? Og studier ved som ufør? Krikkert?
Replies: 5
Views: 1058

Re: Etterbetaling av flere perioder med AAP ved innvilget ung ufør-tillegg? Og studier ved som ufør? Krikkert?

Vilkåret for å få "ung ufør"-fordelen er at man har hatt nedsatt arbeidsevne som følge av en alvorlig og varig sykdom som er klart dokumentert oppstått før 26 år. Det vil kunne påvirke utbetalingen hvis det skjedde en forverring i 2013 som bikket deg over "alvorlig"-grensen. Men som regel får man et...