Forumregler - må leses

Her kan forumets regler leses. Informasjon om forumets drift og bruk vil også postes her. Dette er også stedet for å skrive beskjeder eller spørsmål som har med drift eller bruk av forumet å gjøre.

Moderator: Moderatorgruppen

Locked
Admin
Administrator
Posts: 18
Joined: Fri Feb 24, 2006 22:48

Forumregler - må leses

Post by Admin » Fri Feb 24, 2006 23:03

Velkommen til ME-forum

Det som står skrevet her er viktig info. Alt bør leses. Utdypning av informasjon og regler kommer til slutt i dette innlegget.
________________________________

Hva er ME-forum?

- Det er en møteplass for mennesker som har Myalgisk Encefalopati, deres pårørende, andre interesserte og ellers for alle som er interessert i spørsmål rundt ME og liknende sykdommer.

- Det er et sted vi ønsker skal være til glede og nytte for deg og dine!

- Det er et sted der du kan utveksle personlige erfaringer, stille spørsmål og skaffe deg informasjon om hva denne sykdommen innebærer.

- Forumet er ikke drevet av noen organisasjon, men av privatpersoner.


Administrasjonen:

Tina
Marimor
Suebird
Milou

Simira

Stjernøye
Tomers
mhj
Lennie

Eirran

________________________________

Retningslinjer for forumet:


1. Du er selv ansvarlig for å kvalitetssikre informasjonen på forumet
2. Du må være registrert på en e-postadresse vi kan nå deg på.
3. Du må følge forumets retningslinjer.
4. Vær snill og grei. Saklighet og høflighet er viktig.
5. Hold deg til temaet i tråden.
6. Lag leservennlige tråder og innlegg.
a) Bruk emnefeltet godt.
b) Bruk god norsk rettskriving og grammatikk.
c) Unngå overdrevet bruk av smil, store bokstaver, tegnsetting etc.
d) Bruk søk-funksjonen.
7. Pornografi, rasisme og diskriminering er forbudt.
8. Produktomtale er lov, til en viss grad.
9. Velg avatar med omhu.
10. Om du blir utestengt; respekter det.
11. Respekter din moderator og administrator.
12. Du er ansvarlig for din brukerkonto.
13. Det er ikke lov å utgi seg for å være en annen enn den man er.
14. Forumet er ikke en rettighet, men et tilbud.
15. Eventuelle reaksjoner på brudd på retningslinjer vurderes ut i fra alvorlighetsgrad.
16. Åndsverksloven.
Utdyping av regelverket:

1. Du er selv ansvarlig for å kvalitetssikre informasjonen på forumet

Hver enkelt bruker som poster innlegg i forumet står selv ansvarlig for innholdet i innleggene sine. Administratorene av forumet kan ikke garantere at innlegg er vitenskapelig holdbare eller på annet vis inneholder korrekt informasjon. Vi råder brukerne til å konsultere egen lege/behandler for råd og tips før de eventuelt velger å prøve ut noe nytt eller endre på behandlingen.

2. Du må være registrert på en e-postadresse vi kan nå deg på.

Kommunikasjonen mellom forumet og deg som bruker vil foregå via e-post. Det er derfor viktig at du registrerer deg med en e-post-adresse du bruker. E-post sendt til den oppgitte kontoen er i administrasjonens øyne ansett som lest når den er sendt.

3. Du må følge forumets retningslinjer.

Ved å opprette brukerkonto på ME-Forum godtar du automatisk gjeldende retningslinjer og eventuelle oppdatering av disse. Du er selv pliktig til å holde deg oppdatert på eventuelle endringer. For å gjøre jobben enklere for administrator/moderatorer oppfordres brukerne av forumet om å varsle disse om innlegg som ikke er i henhold til retningslinjene. Det være seg i de offentlige fora eller i private meldinger (pm).

4. Vær snill og grei. Saklighet og høflighet er viktig.

Brukere av forumet skal holde en høflig og saklig tone i innlegg og private meldinger. Innlegg kan bli delvis eller fullstendig fjernet av moderatorer hvis de fører til krangling og konfrontasjoner eller er i strid med reglene. Innlegg som oppfattes provoserende eller støtende kan slettes. Det er ikke lov til å legge ut sensitiv informasjon om andre som telefonnummer ol. Dette vil bli slettet. Trakassering, mobbing eller forfølgelse er ikke lov og vil føre til utestengning.

OBS! Vær oppmerksom på at de fleste som er brukere av dette forumet har ME og derfor liten toleranse for emosjonelt stress. Lista for hva som anses å være akseptabel oppførsel vil derfor ligge lavere enn på andre fora. Dette gjelder både ovenfor brukere, moderatorer og administrasjonen.

5. Hold deg til temaet i tråden.

Hold deg til temaet i tråden. Ønsker du å diskutere en bestemt sak som ikke er direkte relatert til tråden oppretter du en egen tråd i korrekt kategori. Småprat skal skje på underforumet Kaféprat, på presentasjonstrådene eller på private meldinger.

6. Lag leservennlige tråder og innlegg.

a) Bruk emnefeltet godt.

Lag et informativt emnefelt. "Dette var dumt" er ikke informativt. Da er det bedre å skrive noe om hva som er dumt, f. eks: "Bivirkninger av betennelsesdempende medisiner". Forsøk å lage et emnefelt som gjør at folk forstår hva temaet i innlegget ditt er.

b) Bruk norsk rettskriving og grammatikk.

Unngå dialekt, skriv bokmål/nynorsk. Prøv i størst mulig grad å holde deg til god rettskriving og grammatikk. Husk stor forbokstav og punktum.

c) Unngå overdrevet bruk av smil, store bokstaver, tegnsetting etc.

Overdrevet bruk av smil og tegnsetting, bare store bokstaver/CAPS LOCK ol. skal unngås. Slike ting vil bli sensurert eller endret av moderatorer uten begrunnelse og varsel. Om du legger ut en link i innlegget ditt, prøv å ikke legge ut linker som øker bredden på tekstfeltet. For nye brukere går vi gjerne inn og retter på linker, men de mer erfarne brukere ber vi om å lære seg å bruke link-programmeringen selv her. Er du i tvil om hvordan innlegget vil bli seende ut, bruk forhåndsvisning.

Bilder er tillatt på Kaféprat, Det Kreative Hjørnet, Solveggen og presentasjonstrådene. Kun relevante illustrasjoner kan brukes i fagtrådene, eller legg det gjerne til som en link.

Animasjoner er kun tillatt på Kaféprat, husk advarsel i overskriften.

Les mer om formen på innlegg her.

d) Bruk søk-funksjonen.

Bruk søk-funksjonen før du lager en ny tråd og spør. Det kan hjelpe deg å få svar på spørsmålet og det hjelper til med å holde forumet oversiktlig.

7. Pornografi, rasisme og diskriminering er forbudt.

Rasistisk, pornografisk eller diskriminerende materiale er totalt forbudt. Norsk lov gjelder her som ellers i samfunnet.

8. Produktomtale er lov, til en viss grad.

Omtale av produkter og tjenester tillates i den grad det kan vises til relevante kilder som understøtter at produktet/tjenesten kan ha positiv effekt for ME-syke. Om innleggsforfatteren personlig har gode erfaringer med et produkt eller en tjeneste er det fullt lovlig å dele informasjon om dette.

Forumet skal ikke brukes til markedsføring av produkter eller rekruttering til tjenester. Slike innlegg vil bli slettet uten advarsel og kan føre til utestengelse.

9. Velg avatar med omhu.

Bildefilen som skal benyttes som avatar skal ikke være animert eller inneholde noe som kan betegnes som allment støtende (herunder porno i enhver form, groteske bilder og lignende). Ved brudd på disse reglene vil vi fjerne avataren og i grove tilfeller vil advarsler bli brukt.

10. Om du blir utestengt; respekter det.

Om du blir utestengt og registrerer deg på nytt med ett eller flere nye kallenavn vil du bli permanent utestengt fra å opprette konto og delta på forumet. Registrering etter en utestenging kan bare gjøres med administrasjonens tillatelse. Se også Punkt 11 om straffereaksjoner.

11. Respekter din moderator og administrator.

Respekter moderators og administrators avgjørelser. De her er for å holde orden i forumet,- ikke for å skremme dere vekk. Stenges en tråd er det en grunn for det. Om du er uenig i stenging av en tråd skal du ta det opp via e-post eller privat melding med moderatoren eller administratoren som stengte tråden. Hets, uthenging eller manglende respekt for administrators eller moderators avgjørelse kan føre til utestengelse uten varsel. En klage skal være begrunnet, være saklig og skal fremlegges i beherskede vendinger. Blir du sinna er det lurt å vente 10 minutter før du sender en klage.

12. Du er ansvarlig for din brukerkonto.

Brukerkontoen din er personlig og skal ikke benyttes av andre. Det er ikke tillatt å ha mer enn én brukerkonto. Ta kontakt med administrator eller moderator hvis du glemmer passord/brukernavn. Alle bevegelser fra din konto blir å regne som om de var utført av deg selv. Pass derfor godt på passordet ditt slik at andre ikke får mulighet til å misbruke kontoen din. Hvis du har mistanke om at noen har fått tilgang til kontoen må du snarest melde ifra til administrator. Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer og vil holde ME-Forum skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg. Du plikter deg til å ikke redigere innlegg på en måte som ødelegger konteksten i en tråd, dette inkluderer å redigere bort hele innlegget.

13. Det er ikke lov å utgi seg for å være en annen enn den man er.

Mer konkret går det ut på at man ikke skal dikte opp personer, sykdomshistorier, eller ha en falsk idenititet med hensikt å føre andre bak lyset. Man har selvsagt full rett til å anonymisere sin identitet og sine innlegg, men man skal ikke komme med direkte usannheter.

Brukerne skal heller aldri oppgi falsk navn ovenfor oss i administrasjonen, og i noen situasjoner forbeholder vi oss retten til å be brukerne oppgi fullt navn. Om man ikke er villig til dette eller man opererer under falsk identitet, kan dette føre til utstengelse av forumet

14. Forumet er ikke en rettighet, men et tilbud.

Husk at forumet ikke er en rettighet, men et tilbud. Du kan bli fratatt dette tilbudet og det er du nødt til å respektere. Tenk derfor alltid nøye gjennom hva du skriver slik at du er sikker på at det ikke bryter med retningslinjene, inklusiv regelen om å vise folkeskikk.

15. Eventuelle reaksjoner på brudd på retningslinjer vurderes ut ifra alvorlighetsgrad.

Administrator og moderator kan slette innlegg, stenge tråder og utestenge brukere for grunner som ikke står nevnt i retningslinjene. Om en tråd blir stengt eller et innlegg slettet kan du be om begrunnelse fra administrator om dette ikke allerede er gitt. Blir du utestengt så får du en begrunnelse per mail så raskt det lar seg gjøre. Evt. klager rettes til administratorene per e-post til kontoen meforum@ymail.com og ikke via PM til de enkelte medlemmene av administrasjonen.

16. Åndsverksloven.

Oppgi kilder og legg ved linker i den grad det lar seg gjøre. Det er ikke tillatt å legge ut artikler i sin helhet uten godkjenning fra tekstforfatter.

____________________________

Reaksjonen ved brudd på retningslinjene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Brukerhistorien blir også vurdert. Reaksjonen kan være advarsler, begrenset tilgang, midlertidig utestengelse eller permanent utestengelse. Ved mistanke om brudd på norsk lov kan administrasjonen i samråd med jurister melde enkeltpersoner for nettleverandøren og eventuelt politi. I slike tilfeller vil de data som er registrert på gjeldende bruker(e) bli overlevert på forespørsel uten brukeren(e)s samtykke og viten.

____________________________

Oppdatert november 2011

Locked