Invitasjon til ungdom med ME om å delta i et intervju om tilrettelegging i skolen

Noe du synes det er viktig alle leser? Post det her. Tråder vil bli flyttet til passende underforum etter en stund.

Moderator: Moderatorgruppen

Post Reply
Bendikth
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 2
Joined: Tue Jan 17, 2017 12:11

Invitasjon til ungdom med ME om å delta i et intervju om tilrettelegging i skolen

Post by Bendikth »

God ettermiddag, ME-forum!

Dette er en invitasjon til ungdom med ME om å delta i et intervju om tilrettelegging i skolen.

Vil vise til informasjonsskrivet som jeg legger ved for en nærmere beskrivelse av prosjektet og hva det innebærer. Samt min motivasjon og hensikt.

Kort fortalt jobber jeg nå med en masteroppgave som omfatter ungdom med ME - tilrettelegging i skolen og pedagogiske utfordringer. Og ønsker i den forbindelse å intervjue seks ungdom med diagnosen ME (mild til moderat grad) i alderen 13 år og oppover som for tiden er under grunnskole- eller videregående opplæring av ulikt omfang. Intervjusituasjonen vil i høyeste grad ta utgangspunkt i ungdommens egne behov, jeg vil stille meg fleksibel med tanke på intervjulengde, tid, sted og såklart ungdommens dagsform. Deltakerne vil bli anonymisert i datamaterialet og vil ikke kunne bli gjenkjent. Intervjuet kan skje over Skype, eller telefon, om ønskelig

Jeg har troen på at oppgaven kan være et viktig bidrag og at kunnskapen og erfaringene ungdommene selv sitter på er verdifull for oss som skal møte dem på en god måte.

Om du selv ikke er i målgruppen hadde jeg satt stor pris på om dere kunne spre budskapet om behovet for informanter gjerne direkte til ungdom som kunne være aktuelle, eventuelt delt informasjonsskrivet på aktuelle arenaer.

Om du ønsker å delta eller har spørsmål eller innspill ta mer enn gjerne kontakt:
bendikth@student.uv.uio.no
Tlf +47 404 938 15

Bendikth
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 2
Joined: Tue Jan 17, 2017 12:11

Re: Invitasjon til ungdom med ME om å delta i et intervju om tilrettelegging i skolen

Post by Bendikth »

Jeg fikk ikke lagt ved vedlegget som word-fil, så limer det inn her:


SØKER INNBLIKK I UNGDOM MED ME SINE ERFARINGER OG TANKER OM TILRETTELEGGING I SKOLEN

Mitt navn er Bendik Thommesen, for tiden studerer jeg ved universitetet i Oslo hvor jeg tar en mastergrad i Spesialpedagogisk rådgivning. I forbindelse med min masteroppgave søker jeg seks intervjuobjekter fra 13 år og oppover med diagnosen ME (mild til moderat grad), som for tiden er under grunnskole eller videregående opplæring av ulikt omfang. Intervjusituasjonen vil i høyeste grad ta utgangspunkt i ungdommens egne behov, jeg vil stille meg fleksibel med tanke på intervjulengde, tid, sted og såklart ungdommens dagsform. Deltakerne vil bli anonymisert i datamaterialet og vil ikke kunne bli gjenkjent. Jevnlig kontakt med Norges senter for forskningsdata (NSD) vil sikre at sensitive opplysninger vil behandles etter deres retningslinjer. Jeg vil etterstrebe å lytte til ungdommen med en stor ydmykhet og respekt.

Studiens forståelse av diagnosen tar utgangspunkt i den biomedisinske tilnærmingen til ME.

Hvordan kan skolen hensiktsmessig imøtekomme elever som ut av helsemessige årsaker kun har begrensede muligheter for skolegang? Undersøkelsens fokus er rettet mot ungdom med diagnosen Myalgisk Encefalopati (ME) og deres egne erfaringer og tanker knyttet til pedagogiske utfordringer og tilpasning i skolen. Økt forståelse for symptomenes innvirkning på ungdommens faglige læring og sosiale deltakelse, samt personlige og praktiske strategier for mestring av sykdommen, vil tenkes å bidra til et bedre utgangspunkt for hvordan vi møter de utfordringene som denne gruppen står ovenfor. Dette vil igjen kunne bidra til nye perspektiver for hvordan tilrettelegging i skolen kan iverksettes.

Mye kan tyde på at kunnskapen i skolesektoren og hjelpeapparatet er mangelfull og sammen med et ulikt forståelsesgrunnlag kan dette skape misforståelser som vil kunne få uheldige konsekvenser. Skolegang og studier er en utfordring for barn og ungdom med ME, fordi alt er myntet på mennesker som er friske. Akademisk suksess, i den grad helse og funksjonsevne tillater det, kan derimot oppnås uten å provosere frem forverring i vedkommendes tilstand.

Min motivasjon til å skrive oppgaven kommer fra erfaringer i praksisfeltet hvor tematikken skapte stor diskusjon, samtidig har debatten rundt diagnosen interessert meg. Jeg har en stor lidenskap for å hjelpe og forstå ungdom i utsatte livssituasjoner, og har arbeidserfaring med ungdom i og utenfor skolesektoren. Jeg har stor tro på å lytte og la ungdommen tale for seg selv, hvor de selv vet best hvor skoen trykker. Kronisk sykdom er et felt som er mindre omtalt i den spesialpedagogiske disiplinen, og jeg ønsket derfor at mitt bidrag skulle kaste et lys over denne gruppen.

Med dette håper jeg at søknaden fanger en interesse og lyst til å delta.


Om du ønsker å delta eller har spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt:
bendikth@student.uv.uio.no
+47 404 938 15


Med vennlig hilsen
Bendik Thommesen

hufsamor
Groddfast
Groddfast
Posts: 1880
Joined: Tue Sep 11, 2012 07:40

Re: Invitasjon til ungdom med ME om å delta i et intervju om tilrettelegging i skolen

Post by hufsamor »

Hei,
Det er ikke så voldsomt med aktivitet her inne for tiden.
Jeg vil foreslå at du prøver deg på facebook, feks "me pasienter i norden" el..
Lykke til med viktig prosjekt!

Post Reply