Resultat:varig tilpasset innsats

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Sikvio
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 2
Joined: Wed Jan 24, 2018 17:21

Resultat:varig tilpasset innsats

Post by Sikvio » Wed Jan 24, 2018 17:51

Hei, I have received my arbeidsevnevurdering with resultat Varig tilpasset innsats and also in the letter says:
Rådgivende overlege hos NAV uttaler at det er ikke utsikt til bedring i ut i fra det som står i de
medisinske opplysningene. Du har vært arbeidsufør i fem år som følge av dine helseplager, og
verken medikamentell eller psykologisk behandling har ført til en bedring av helsetilstanden.
Med bakgrunn i disse opplysningene, vurderer NAV at det er sykdom som er årsaken til at din
nedsatte arbeidsevne er varig nedsatt.
TILTAK
Du har arbeidserfaring fra lager- og transportbransjen og du har også truckførerbevis og
vognsertifikater som kvalifiserer deg for arbeid innenfor bransjer der det er gode muligheter for
å komme ut i arbeid. Gjennom tiltaket Avklaring hos Unikum ble det likevel konkludert at
helsetilstanden din hindrer deg fra å komme ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Langvarig
behandling har heller ikke bedret din helsetilstand.
NAV Grünerløkka vurderer følgelig at din helsetilstand er et stort hinder for deltakelse i tiltak
som kan øke dine muligheter for å komme ut i arbeid. Vi vurderer følgelig at ytterligere tiltak
ikke er aktuelt da du ikke har en arbeidsevne du kan benytte deg av, verken i arbeid eller i
arbeidsrettete tiltak.
RESULTAT OG VEIEN VIDERE
Selv om du har et ønske om å komme i arbeid, har din helsesituasjon de siste årene gjort det
umulig for deg å komme ut i arbeid. Etter NAV Grünerløkkas vurdering vil ikke medisinsk
behandling, gjennomføring av tiltak eller videre oppfølging fra NAV endre på dette. Vi vurderer
følgelig at du har en varig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom.
I have some questions marks, I had a work accident as a truck driver more than 5 years ago, since then I was not able to work a single day, my health situation is so bad that my psycholog and caseworker from Nav, recommend uførepensjon. My diagnoses are PTSD, uspesifisert dissosiativ lidelse og
moderat underernæring, i tillegg til kronisk smerte i begge bein. Both my mental and body problems are aproved by NAV as Yrkeskadde since the day of the accident.
My questions are: what are the chances to get uførepensjon with 100% varig nedsatt arbeidsvene? I am 28 years now and the accident happend when I was 22. So I have to apply for Ung Ufør.
My psiholog told me that he spoked with my caseworker and told me that my uførepensjon is quarante and now is just about the formalities
Anyone who applied for uførepensjon with an gødkjent Yrkeskadde?
Also this I got in the vedtak from Nav:
Vedtak
I arbeidsevnevurderingen har vi konkludert med at du har liten mulighet til å være i ordinært arbeid.
Etter en helhetlig vurdering av opplysninger om helsesituasjon, din utdanning og kompetanse,
arbeidserfaring. . og tilknytning til arbeidslivet anser NAV at du har store hindre knyttet til det å kunne skaffe
og beholde. . ordinært arbeid, og at dette skyldes dine helseproblemer. NAV vurderer at ytterligere behandling
av dine. . helseproblemer ikke vil føre til at arbeidsevnen din vil kunne bedres, og videre at ytterligere
arbeidsrettede tiltak. . ikke anses å være hensiktsmessige. NAV vurderer derfor at du har en varig nedsatt
arbeidsevne på grunn av. dine helseproblemer, og at du nå skal motta varig tilpasset innsats fra NAV.
Disse aktivitetene er aktuelle for deg
Vi har kommet fram til at disse aktivitetene kan bidra til at du kan være i arbeid:
No activities are writen

olebrumm
Er av og til innom
Er av og til innom
Posts: 14
Joined: Tue Jul 12, 2011 13:31

Re: Resultat:varig tilpasset innsats

Post by olebrumm » Thu Jan 25, 2018 15:28

Nav sent me the same letter and now I have uførepensjon/uføretrygd (not because of yrkesskade)
It took under 4 months to get it thru.
To me, it looks like you will get 100% uførepensjon/uføretrygd but you´ll need to apply for it.
Regarding the ung ufør part, it is hard to tell because it all depends on how affected your daily life is and not just your
chance to work. Looks like you have a good case, but who am I to tell anyway :)

Sikvio
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 2
Joined: Wed Jan 24, 2018 17:21

Re: Resultat:varig tilpasset innsats

Post by Sikvio » Mon Jan 29, 2018 13:33

Thx for reply olebrumm, good to hear that you have approved uførepensjon. And I hope that I will have it approved too. I have applyed for it now so I just need to see what happens. I know that are many advantages when you have a yrkeskadde but I will see how it works for me. My life is so messed up that I will need treatment the rest of my life, so I hope it will pass as ung ufør

Post Reply