krikkert – ME-forums trygdeveileder

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by krikkert »

Du har rett til å klage over arbeidsevnevurderingen. Du har imidlertid i praksis ingen mulighet til å påvirke hva hun skriver før arbeidsevnevurderingen er ferdigstilt.

En uføresøknad vurderes imidlertid av en annen instans enn ditt NAV-kontor. Det er vanskeligere, men ikke umulig, å få en uføresøknad gjennom til tross for en negativ arbeidsevnevurdering.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
Torpejinta
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 272
Joined: Fri Dec 08, 2006 18:48
Location: nordre land

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by Torpejinta »

Så siden hun og NAV legen har sett på det som liten hensikt i å fortsette med AAP eller annen hjelp så kan de bare kutte ut? har et barn jeg må ta vare på også og skjønner ikke at de ikke ser noen grunn for å ta fra meg pengene..
Det har heller aldri vært snakk om og gjennomføre noen arbeidsevne vurdering.. saksbehandler har plutselig snudd helt og jeg kan ikke skjønne at det er lov... Ikke har hun hørt på legen min, og ikke har hun noen gang trodd på diagnosen
en god latter forlenger livet.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by krikkert »

Etter at fireårsperioden er gått trenger man en særskilt grunn for å få fortsette på AAP. Har man ingen slik særskilt grunn avsluttes AAP, uavhengig av om man tilfredsstiller vilkårene for en annen stønadsform. Den som ikke fyller vilkårene for noen trygdeytelse må søke om sosialstønad.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
mr.me
Husvarm
Husvarm
Posts: 125
Joined: Thu Dec 13, 2012 17:09
Location: Oslo

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by mr.me »

Krikkert, kan jeg søke om skattebegrensning?
Jeg går på AAP, og fikk 178 000,- av NAV i fjor, brutto. Netto utbetalt var 147 000.


Tusen takk for tilbakemelding :-)
Better days will, come and find us, just believe that, we can bring it back.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by krikkert »

Det kommer an på hvor høye utgifter du har til livsopphold, bolig, mv, om du er gift/har samboer, etc. Men det er ikke dårlige sjanser når du har AAP i det området.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
mr.me
Husvarm
Husvarm
Posts: 125
Joined: Thu Dec 13, 2012 17:09
Location: Oslo

Re: krikkert – ME-forums trygdeveiled

Post by mr.me »

krikkert wrote:Det kommer an på hvor høye utgifter du har til livsopphold, bolig, mv, om du er gift/har samboer, etc. Men det er ikke dårlige sjanser når du har AAP i det området.
Takker for svar :-)

Jeg har en samboer, og vi eier leilighet sammen. Pengene jeg får går mer eller mindre bare til utgifter. Når jeg søker om skattebegresning, må jeg legge ved noe dokumentasjon da? Tenker på samboers lønn osv, egne utgifter osv, eller trenger jeg ikke det?

Et spørsmål til. Kan jeg søke for tidligere år? Har nå hatt AAP i tre år, og har ikke visst om denne ordningen. Håper det har tilbakevirkende kraft, og at det ikke foreldes.

Tusen takk for din tid og hjelp, krikkert. :-)
Better days will, come and find us, just believe that, we can bring it back.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by krikkert »

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, dette etterspør skattekontoret hvis de trenger det.

Utgangspunktet er at en søknad om skattebegrensning skal settes frem sammen med selvangivelsen for det året søknaden gjelder. Man kan også søke innen klagefristen for selvangivelsen (begynnelsen av august for de fleste). Etter dette tidspunktet kan du fortsatt søke (inntil tre år etter inntektsåret du søker for), men da er det opp til skattemyndighetenes skjønn om de aksepterer endringen. Momenter de legger vekt på er hvor viktig saken er for deg, hvor mye du selv er skyld i feilen som er oppstått ("feilen" er her at du ikke har fått skattebegrensning), hvor lang tid som er gått, og andre momenter.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
mr.me
Husvarm
Husvarm
Posts: 125
Joined: Thu Dec 13, 2012 17:09
Location: Oslo

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by mr.me »

krikkert wrote:Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, dette etterspør skattekontoret hvis de trenger det.

Utgangspunktet er at en søknad om skattebegrensning skal settes frem sammen med selvangivelsen for det året søknaden gjelder. Man kan også søke innen klagefristen for selvangivelsen (begynnelsen av august for de fleste). Etter dette tidspunktet kan du fortsatt søke (inntil tre år etter inntektsåret du søker for), men da er det opp til skattemyndighetenes skjønn om de aksepterer endringen. Momenter de legger vekt på er hvor viktig saken er for deg, hvor mye du selv er skyld i feilen som er oppstått ("feilen" er her at du ikke har fått skattebegrensning), hvor lang tid som er gått, og andre momenter.
Tusen Takk skal du ha, krikkert :-)
Better days will, come and find us, just believe that, we can bring it back.

User avatar
mr.me
Husvarm
Husvarm
Posts: 125
Joined: Thu Dec 13, 2012 17:09
Location: Oslo

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by mr.me »

Har et lite spørsmål til, krikkert.

I forhold til Arbeidsavklaringspenger.

For noen år siden husker jeg at jeg leste at man kunne dra på "dagsturer og helgeturer til utlandet uten å søke/melde fra til NAV". Jeg finner ingen ting om dette mer på NAV sine sider. Vet du om det er noen forandring her, eller gjelder dette fortsatt?
Better days will, come and find us, just believe that, we can bring it back.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by krikkert »

Helgeturer følger nokså indirekte av det at arbeidsavklaringspenger gis for fem dager per uke - mandag til fredag. Utenlandsopphold utelukkende på lørdag og søndag vil derfor ikke kunne påvirke mandag-fredag (men merk at samme praksis ikke gjelder for arbeid, alt arbeid i toukersperioden medregnes, også helgearbeid).

Jeg har ikke lest om noen uttrykt praksis at dagsturer til utlandet ikke omfattes av bestemmelsen. AAP opptjenes i utgangspunktet hver dag. Det blir et tolkningsspørsmål - hvor mye av en dag må du ha oppholdt deg i Norge for å ha rett til AAP den dagen. Her vil jeg si minst halvparten av alminnelig arbeidstid.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
mr.me
Husvarm
Husvarm
Posts: 125
Joined: Thu Dec 13, 2012 17:09
Location: Oslo

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by mr.me »

krikkert wrote:Helgeturer følger nokså indirekte av det at arbeidsavklaringspenger gis for fem dager per uke - mandag til fredag. Utenlandsopphold utelukkende på lørdag og søndag vil derfor ikke kunne påvirke mandag-fredag (men merk at samme praksis ikke gjelder for arbeid, alt arbeid i toukersperioden medregnes, også helgearbeid).

Jeg har ikke lest om noen uttrykt praksis at dagsturer til utlandet ikke omfattes av bestemmelsen. AAP opptjenes i utgangspunktet hver dag. Det blir et tolkningsspørsmål - hvor mye av en dag må du ha oppholdt deg i Norge for å ha rett til AAP den dagen. Her vil jeg si minst halvparten av alminnelig arbeidstid.
Takker :-)
Better days will, come and find us, just believe that, we can bring it back.

Tussen
Groddfast
Groddfast
Posts: 1606
Joined: Sat Nov 26, 2005 23:38
Location: Oslo

Re: krikkert – ME-forums trygdeveileder

Post by Tussen »

Spørsmål til Krikkert: kan det være håp om at dette åpne for at de av oss som ville kommet bedre ut på utregning etter de nye reglene også kan få vurdert våre saker på nytt?
http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi ... eretrygden
Tussen
---------
"Jeg har aldri mislyktes, jeg har bare funnet 10.000 måter det ikke fungerer på!"
Thomas Edison

Post Reply