Page 1 of 1

Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Wed Oct 17, 2012 18:14
by daniii
Jeg sendte inn en uføresøknad til NAV i Juli, der ble jeg fortalt at de tar stilling til om den blir vurdert ung uføre eller ikke, så det trengte jeg ikke søke ekstra på.
Idag fikk jeg innvilget, men er litt usikker på tallene.

Jeg har aldri hatt arbeid eller annen inntekt (annet enn rehab.penger, midlertidig uføretrygd og nå senest AAP-penger.) og ifølge søknaden ble min uføregrad satt til 100%
1.februar 2004 (da var jeg altså 20 år gammel, jeg er idag 28).

Beregningene de har gjort er som følger:

5817 i grunnpensjon
6844 i særtillegg
2737 i barnetillegg, og det står at det vil utgjøre 15410 kr før skatt hver måned.

Har jeg fått ung uføre fordelen her? Det står nemlig ingenting om det i brevet jeg fikk.

Må nok ta en tlf til dem imorgen, men jeg har spurt om disse tingene før (ang ung uførefordel når jeg gikk på aap-penger) men fikk ingen kloke svar..

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Wed Oct 17, 2012 21:01
by krikkert
Dersom du har fått særtillegg har du ikke fått "ung ufør"-beregning. Særtillegg gis til de som ikke har opptjent tilleggspensjon, og "ung ufør"-fordelen gis i form av opptjent tilleggspensjon.

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Wed Oct 17, 2012 21:09
by daniii
Tusen takk for raskt svar :)
Synes det er litt pussig at jeg ikke har fått ung ufør-tillegget når det står skrevet i brevet fra dem at de setter uføregraden til 100% fra 2.februar 2004 (når jeg var 20 år).
Vil ung uføre fordelen utgjøre mer enn det særtillegget jeg har fått?

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Wed Oct 17, 2012 21:33
by Marthe87
Det er en til her inne som har fått 100% uføretrygd og er fortsatt under 26 år og likevel ikke har fått ung ufør.
Fått vite at kravene til ung ufør er mye strengere enn kravene til varig ufør.
Tror varig ufør med ung ufør beregning er mer enn det du får nå....

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Wed Oct 17, 2012 21:44
by krikkert
Ja, "ung ufør" vil utgjøre mer enn det du har fått.

Det er ikke tilstrekkelig for å få "ung ufør" at man blir ufør i ung alder. Man skal i tillegg oppfylle krav om sykdommens alvorlighet - den må være vesentlig mer alvorlig enn "bare" at den fører til uførepensjon.

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Thu Oct 18, 2012 00:29
by Stjernøye
Hvordan vet man om man har fått Ung Ufør?

Hos meg står det "tilleggspensjon"..

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Thu Oct 18, 2012 12:43
by krikkert
I vedlegg til pensjonsbrevet skal pensjonspoengene dine stå utregnet. Hvis du har fått fremtidige pensjonspoeng for årene fremover i tid lik 3,50 har du fått ung ufør.

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Thu Oct 18, 2012 13:17
by Fairytale
Bare et spørsmål: hvis enn har ung ufør som tillegg på arbeidsavklaringspenger, fortsetter ung tillegget på varig uføretrygd/uførestønad? Eller kan enn risikere å måtte ta opp kampen på nytt?

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Thu Oct 18, 2012 13:44
by Stjernøye
Ah, ok.. da har jeg det da! O_o

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Thu Oct 18, 2012 14:04
by daniii
Jeg hadde ikke fått ung uføre fordelen, jeg oppfylte alle kravene bortsett fra at jeg ikke vil invalidisert (haha, ble det riktig tro?) NOK innenfor husets fire vegger.
Jeg tok meg fint av barna mine, og pga det fikk jeg avslag..

Men jeg kunne fint klage på vedtaket hvis jeg ville.
Er det noen som vet hvordan det gjøres? Burde jeg kanskje satt advokaten min på saken og hentet inn flere opplysninger?

Re: Har jeg fått ung uføretrygd eller "vanlig" uføretrygd?

Posted: Thu Oct 18, 2012 14:24
by krikkert
Man har anledning til å klage på "ung ufør"-avgjørelser. Klageskjema finner du her: https://www.nav.no/skjema/Skjemaer/Klage+på+vedtak

(Velg hovedytelsen når du blir spurt om hva klagen gjelder.)
Fairytale wrote:Bare et spørsmål: hvis enn har ung ufør som tillegg på arbeidsavklaringspenger, fortsetter ung tillegget på varig uføretrygd/uførestønad? Eller kan enn risikere å måtte ta opp kampen på nytt?
Jeg har ikke vært borti saker der man blir nektet "ung ufør"-fordel på uførepensjon etter å ha hatt det på en midlertidig ytelse. Men det er mulig, hvis NAV i forbindelse med utredningen av uførepensjonssaken kommer til at du aldri fylte vilkårene for det.