Testament og samboerkontrakt fra DNB

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Tomt Batteri
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 264
Joined: Wed Jan 30, 2008 18:03

Testament og samboerkontrakt fra DNB

Post by Tomt Batteri » Mon Oct 15, 2012 11:55

Gjensidig testament for samboere.

Jeg holder på og ordner testament og fant dette hos DNB:
https://www.dnb.no/portalfront/dnb/nedl ... popup=true

Her er også tilhørende samboerkontrakt:
https://www.dnb.no/portalfront/dnb/nedl ... popup=true

Og jeg lurer på følgende angående testamentet:
1. Det er ikke noen kolonne for å skrive personnummer for testatorene. Er det ikke viktig at vårt personnummer skal stå der?
2. Det er en kolonne for vitnenes personnummer. Hva menes med personnummer her, er det 11 siffer eller bare fødselsdato.

User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Testament og samboerkontrakt fra DNB

Post by krikkert » Mon Oct 15, 2012 12:36

1) Testamentet er et vedlegg til samboeravtalen. Testatorenes personnummer står i hoveddokumentet, og trenger ikke gjentas i vedlegget. Det er ikke et krav til testamentet at testators personnummer er oppgitt i det hele tatt.

2) Teknisk sett er "personnummer" de fem siste sifre i fødselsnummeret (folkeregisterforskriften § 2-2). Fødselsnummer består av fødselsdato (seks siffer) og personnummer (fem siffer). Siden personnummeret er rimelig verdiløst alene mener man vanligvis fødselsnummer (11 siffer) når man skriver personnummer. Fødselsnummer er ikke nødvendig i testamentet hverken for testator eller vitner (men vitnene må kunne identifiseres, f.eks. via navn og adresse med blokkbokstaver).
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Tomt Batteri
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 264
Joined: Wed Jan 30, 2008 18:03

Re: Testament og samboerkontrakt fra DNB

Post by Tomt Batteri » Mon Oct 15, 2012 13:34

Takk Krikkert!

Vi tenkte å levere testamentet til oppbevaring hos tingretten. De vil vel ikke oppbevare samboerkontrakten (hoveddokumentet). Men uansett så går det vel bra at de bare oppbevarer dette testamentet (vedlegget) uten våre fødselsnummer, i og med at det ikke er ett formkrav. Jeg regner med at vi må oppgi fødselsnummeret uansett når de registrerer oppbevaringen. En kan jo levere testament i lukket konvolutt også, og da ser de ikke innholdet uansett.

Kan du Krikkert som jurist se at dette er ett godt nok standard gjensidig testament, eller burde vi finne ett annet eventuelt bruke advokat?

User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Testament og samboerkontrakt fra DNB

Post by krikkert » Mon Oct 15, 2012 14:43

Vel, som testament er det jo akkurat det som står der, slik at spørsmålet er jo om du/dere faktisk mener det som står der, og om dette passer dere bedre enn hovedreglene arveloven setter opp. Er det for eksempel barn i forholdet, eller planlegger dere barn?

Dette er årsaken til at jeg som regel anbefaler å ta kontakt med en advokat/jurist når man er i den situasjonen at man skal planlegge hva som skjer ved dødsfall - det er typisk en situasjon der det er viktig å ha veldig konkrete opplysninger om familiesituasjonen.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Post Reply