Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Bella
Husvarm
Husvarm
Posts: 19
Joined: Tue Nov 12, 2013 15:51

Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Bella »

Hei!
Jeg fikk innvilget ung ufør i 2014 og fikk etterbetalt fra årene jeg gikk på AAP (fire år). Jeg ble trukket 35 % skatt av denne etterbetalingen. Nå lurer jeg på om jeg skal forsøke å få redusert denne skatten ved at jeg får etterbetalingen lignet til de årene den skulle vært utbetalt. Jeg har fått innvilget skattefritak i forhold til § 17-4 alle årene jeg har hatt AAP. Jeg lurer da på om hvis jeg ber om at etterbetalingen av ung ufør tillegget skal lignes på de respektive år, kan de da trekke tilbake dette skattefritaket siden det er delvis basert på skjønn??

User avatar
Lunasama
Husvarm
Husvarm
Posts: 86
Joined: Thu Sep 04, 2014 20:02

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Lunasama »

Jeg tror ikke vi med ung ufør-tillegget har krav på skattefritak. Jeg fikk også tillegget i fjor, fikk etterbetaling, stod også 35% skatt, så trodde jeg fikk tilbake en del, men fikk det samme som i fjor, så da antar jeg at de trekker skatt av etterbetalinga slik at du akkurat går i 0... Men er ikke helt sikker. :)

Travis
Husvarm
Husvarm
Posts: 132
Joined: Tue Oct 08, 2013 12:53

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Travis »

Bella wrote: Jeg lurer da på om hvis jeg ber om at etterbetalingen av ung ufør tillegget skal lignes på de respektive år, kan de da trekke tilbake dette skattefritaket siden det er delvis basert på skjønn??
Dette spørsmålet har vært stilt i forumet før og svaret dengang var at ja, skattekontoret kan da trekke tilbake skattefritaket. Imidlertid er det en regel som sier at skattekontoret skal prøve om du får mindre skatt om du fordeler etterbetalingen på tidligere år, og dersom du da ender opp med mer skatt så skal du likevel ikke betale mer.

På skatteetatens sider står det:
"Skatt og trygdeavgift på etterbetalte offentlige eller private pensjoner og på trygdeytelser utbetalt gjennom NAV i henhold til lov, herunder arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet, skal ved ligningen for utbetalingsåret beregnes til det beløp som skatten og trygdeavgiften ville ha utgjort om beløpene var blitt skattlagt i opptjeningsårene, jf. FSFIN § 14-3-1. Dette gjelder likevel bare når skattyteren har skattemessig fordel av det alle årene sett under ett."
jf http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/ ... ter=101858

Jeg vil derfor anta at du kan be om å få fordelt etterbetalingen på tidligere år, og dersom det ikke faller heldig ut så betaler du bare de 35% du allerede har blitt trukket for.

Jeg er forøvrig i samme situasjon som deg, og har tenkt å be skattekontoret om å spre etterbetalingen over tidligere år. Jeg har fått brev om at jeg uansett ikke kan komme dårligere ut så da tar jeg sjansen i tilfelle jeg skulle komme litt bedre utav det. For enkelte år har jeg ikke fått skattebegrensning, og jeg søker da også skattebegrensning samtidig med at jeg åpner skattesakene ift etterbetalingen.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by krikkert »

Bella wrote:Hei!
Jeg fikk innvilget ung ufør i 2014 og fikk etterbetalt fra årene jeg gikk på AAP (fire år). Jeg ble trukket 35 % skatt av denne etterbetalingen. Nå lurer jeg på om jeg skal forsøke å få redusert denne skatten ved at jeg får etterbetalingen lignet til de årene den skulle vært utbetalt. Jeg har fått innvilget skattefritak i forhold til § 17-4 alle årene jeg har hatt AAP. Jeg lurer da på om hvis jeg ber om at etterbetalingen av ung ufør tillegget skal lignes på de respektive år, kan de da trekke tilbake dette skattefritaket siden det er delvis basert på skjønn??
Etter FSFIN § 14-3-1 skal inntekten tas til beskatning i utbetalingsåret. Det betyr at det at du har fått en etterbetaling i seg selv ikke betyr at Skatteetaten gjenåpner dine tidligere ligningssaker for å oppheve skattebegrensningen.

Det som skjer ved en etterbetalt pensjon/trygdeytelse er at Skatteetaten må gjennomføre to skatteberegninger:

1) Skatteberegning basert på at beløpet beskattes fullt ut i det året det ble utbetalt i. Det vil innebære cirka 35-37 % beskatning, litt mer hvis man overstiger toppskattnivået og litt lavere hvis man har lav inntekt eller ikke har brukt opp alle inntektsfradragene man har i utbetalingsåret.
2) Skatteberegning basert på hvor mye skatt som ville blitt ilignet hvis beløpene ble utbetalt i rett inntektsår.

Du har rett til å kreve at Skatteetaten benytter det laveste av de to alternativene, og du har også rett til å be om at Skatteetaten legger til grunn forskjellige momenter ved beregningen av #2. For eksempel kan du kreve at Skatteetaten legger til grunn at du ville ha fått skattebegrensning i ett eller flere av etterbetalingsårene, hvis du kan dokumentere at du fylte vilkårene for dette. Det vil da få virkning for ligningen av etterbetalingen, men ikke for det tilbakelagte inntektsåret.

Etterbetalingen i seg selv gir deg ikke rett til å kreve endring av ligningen for tidligere år. Den hypotetiske skatteberegningen som skjer under #2 skjer fortsatt for utbetalingsåret, og pensjonspoeng/pensjonsbeholdning mv. vil fortsatt "tilhøre" dette året.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Bella
Husvarm
Husvarm
Posts: 19
Joined: Tue Nov 12, 2013 15:51

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Bella »

Tusen takk for svar dere!
Da har jeg skjønt en god del mer av dette. Det er altså forskjell på at skatteetaten beregner skatt på etterbetaling som om at det skulle blitt skattet i det året jeg skulle fått utbetaling og at de gjenopptar hele ligningen fra det året. Og det er altså det første som vil skje om jeg ber om dette på selvangivelsen for i år. Jeg risikerer demed ikke nå å måtte nå betale den skatten jeg ble fritatt for dengang. Rett på meg om noe av dette er feil!

Jeg skal da be om at skatten beregnes på de respektive årene jeg har fått tilbakebetalt for, kanskje jeg får noen lapper ekstra :)

knut
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 5
Joined: Tue Mar 24, 2015 17:30

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by knut »

Hvis man får en etterbetaling av ung ufør tillegg i 2014 for tidligere år , og man krever denne fordelt på disse tidligere år for å redusere skatten , kan man allikevel miste skattebegrensningen for 2014 fordi man teknisk sett har fått høyere brutto inntekt i 2014 på grunn av etterbetalingen ?

Bella
Husvarm
Husvarm
Posts: 19
Joined: Tue Nov 12, 2013 15:51

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Bella »

Knut: Ja, det kan man. All inntekt regnes med når man vurderes for skattebegrensning etter §17-4. Har man uføretrygd vil man jo automatisk få skattereduksjon pga dette.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by krikkert »

Bella: Du har forstått rett. Det er kun en rent hypotetisk mulighet for at de omgjør skattebegrensningen din.

knut: Ja. Begrensningsregelen jeg siterte ovenfor gjelder kun hvordan etterbetalingen skal beskattes, ikke hvordan den øvrige inntekt skal beskattes.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

knut
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 5
Joined: Tue Mar 24, 2015 17:30

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by knut »

Det er nå urettferdig at man taper en skattebegrensning verdt 20 000 kroner i utbetalingsåret på grunn av etterbetaling , selv om man får innvilget å fordele etterbetalingen på tidligere år slik at den direkte skatten på selve etterbetalingen blir nedsatt .

knut
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 5
Joined: Tue Mar 24, 2015 17:30

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by knut »

Da vil jo de som ikke får skattebegrensning komme bedre ut hvis de får en etterbetaling . De får vel beholde mere av etterbetalingen . Hvorfor fungerer systemet slik , det er jo klart urettferdig !

Travis
Husvarm
Husvarm
Posts: 132
Joined: Tue Oct 08, 2013 12:53

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Travis »

Ja, jeg synes også at systemet er ulogisk. Har man ung ufør på AAP, og dermed akkurat ikke får skattebegrensning, så kommer man ikke egentlig bedre utav det enn en som får minsteytelse og skattebegrensning. Det var vel ikke intensjonen. (Og så kan man jo diskutere om det er rettferdig at noen får ung ufør mens andre ikke får det når det i praksis kan være veldig lite som skiller).

Som knut sier så slår det også uheldig ut at de som har minst, og dermed har fått skattebegrensning, får beholde mindre av etterbetalingen enn de som ikke faller innenfor skattebegrensningsreglene (pga formue for eksempel). Staten har vel tenkt mest på rettferdighet i forhold til seg selv. De ønsker ikke å komme dårligere ut i forhold til skatteinntekter enn hvis de hadde gitt ung ufør fra starten av.

Travis
Husvarm
Husvarm
Posts: 132
Joined: Tue Oct 08, 2013 12:53

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Travis »

Veldig oppklarende hva du sier om at man ikke kan kreve endring av ligning for tidligere år på grunn av etterbetaling, krikkert. :tob: Forstår mer nå.

Post Reply