Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by krikkert »

Skattebegrensning baseres på at man skal ha et behov for mindre skatt fordi skatten er et hinder for selvforsørgelse. Den som har fått 160k (litt over fire års etterbetaling av "ung ufør"-fordeleni tillegg til full trygd har et mindre behov for skattebegrensning enn den som kun har fått trygd. Det er unektelig litt snodig å hevde at man skal ha skattebegrensning fordi man ikke har evne til å forsørge seg selv når man har hatt en årlig inntekt på 371k (nevnte 160k pluss ett års AAP).

En person som får minsteytelse (2G, 176 740,- kr) og skattebegrensning (28 086 kr i skatt spart) vil ha 176 740 disponibelt. En person med "ung ufør"-minsteytelse vil ha 2,44G (215 622,- kr), og vil betale 38 247,- kr i skatt. Vedkommende sitter igjen med 177 375 kr, det vil si mer enn minsteytelsesmottakeren selv etter skatt. Siden skattebegrensning etter § 17-4 sjelden til aldri gis før ved ligningen vil personen med minsteytelse ha mindre disponibelt i alle måneder unntatt juni/august/oktober (relativt mange § 17-4-skattebegrensningsmottakere får ikke skatteoppgjør i juni).

En person som får "ung ufør" og etterbetalt for fire år vil ha ca. 371k bruttoinntekt det året, og vil betale et sted mellom 38 247,- og 92 940,- kr i skatt av dette beløpet. Netto vedkommende sitter igjen med er mellom 332k og 278k.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Bella
Husvarm
Husvarm
Posts: 19
Joined: Tue Nov 12, 2013 15:51

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Bella »

Nå er skatteoppgjøret mitt kommet. Jeg fikk ikke noe mer skatt igjen selv om jeg ba om at skatten skulle beregnes på de respektive årene jeg har fått tilbakebetalt for (om dette ble til min fordel da). Endte opp med å betale ca 35% på etterbetalingen, og dette er da helt greit siden jeg har fått skattefritak nesten alle de årene det er snakk om.

Bella
Husvarm
Husvarm
Posts: 19
Joined: Tue Nov 12, 2013 15:51

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Bella »

Kan nå melde at jeg har fått tilsendt nytt skatteoppgjør! De hadde tydeligvis ikke behandlet forespørselet min da jeg fikk det forrige. Nå har jeg fått tilbake all skatt jeg betalte på etterbetalingen! Hurra!

User avatar
Lunasama
Husvarm
Husvarm
Posts: 86
Joined: Thu Sep 04, 2014 20:02

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Lunasama »

Så man kan få tilbake all skatt på etterbetalingen av ung ufør hvis man ber om at det beregnes på de tidligere år man fikk skattebegrensning pga lav inntekt?

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by krikkert »

Ja, men det forutsetter at man fortsatt fyller vilkårene for skattebegrensningen med den høyere inntekten som nå blir beregnet på disse årene.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
Lunasama
Husvarm
Husvarm
Posts: 86
Joined: Thu Sep 04, 2014 20:02

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Lunasama »

Ok! Men hvis man ber om dette og det viste seg at man ikke lenger ville fått skattebegrensning, så vil dem ikke trekke tilbake?

Det står at grensen for skattebegrensning er ca 130 000, men gjelder det alminnelig eller pensjonsgivende inntekt?
Disse årene med inntekt fikk jeg skattebegrensning for, som det kanskje kan være aktuelt å søke tilbake for.

2012:
alminnelig inntekt: 80 002
Pensjonsgj. inntekt: 129 005

2013:
alminnelig inntekt: 100 300
pensjonsgj. inntekt: 168 400

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by krikkert »

Skattebegrensning beregnes ut fra alminnelig inntekt (med noen tillegg og fradrag). Jeg tviler på at etterbetaling for 2012/2013 vil velte en skattebegrensning.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
Lunasama
Husvarm
Husvarm
Posts: 86
Joined: Thu Sep 04, 2014 20:02

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Lunasama »

Er det mulig å få se mer enn bare de siste 3 måneder utbetaling på nav? Også lurer jeg på hvordan man kan se hvilket av årene etterbetalingsbeløpet tilhørte. Det stod hverken i brevet eller på utskriften. Det var skatteetaten som spurte om dette. :)

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by krikkert »

Det skal normalt stå i brevet om etterbetaling, hvis ikke må du be NAV om en spesifikasjon.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Stian88
Husvarm
Husvarm
Posts: 26
Joined: Thu Nov 27, 2014 17:44

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Stian88 »

Kan noen forklare meg litt dette skatt på etterbetaling. Skjønner man må skatte, men kordan er det mulig og få alt tiobake som man har skattet på etterbetalingen ? Om man fordeler dette opp på de årene som utbetalingen skulle vært.Om det et skattebegrensing får jo man bare dette for 2 år tilbake i tid. Så kan hun som fikk alle pengene igjen forklare meg dette ? Har ikke fått noe penger igjen endå men regner med der kommer. Tjener man ikke for mye når man har aap og ung ufør tillegg til og få skattebegrensing ?

User avatar
Lunasama
Husvarm
Husvarm
Posts: 86
Joined: Thu Sep 04, 2014 20:02

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by Lunasama »

Jeg fikk nå tilbake skatten på etterbetalingen 1,5 år etter jeg fikk utbetalingen. Grunnen var at jeg fikk skattebegrensning 2 år tilbake og etterbetaling fra disse årene ble skattefritt. Men jeg måtte søke spesifikt om dette og samtidig sende kopi av hvilke beløp som tilhørte de respektive år, så det skjedde ikke automatisk.

zelder
Husvarm
Husvarm
Posts: 89
Joined: Mon May 19, 2014 16:53

Re: Skatt på etterbetaling ung ufør-tillegg.

Post by zelder »

Jeg har fått etterbetaling for 5 år nå.

Hadde egentlig tenkt til å søke om skattebegrensning for 2015. Fikk tidligere innvilget det i 2012 og 2013. I 2014 hadde jeg for mye på konto.

Er det først lurt å søke om skattebegrensning, for å så søke om at de skal ligne etterbetalingen for 5 år? Eller må dette gjøres likt? Det blir vel vanskelig å få skattebegrensning når man har fått etterbetalt.


Krikkert har du noen tips?Takk!

Post Reply