Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Kaddoen
Husvarm
Husvarm
Posts: 24
Joined: Sat Feb 02, 2013 01:52

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by Kaddoen »

krikkert wrote:Du ser bare på folketrygdloven kapittel 12.

Folketrygdloven § 21-6 lyder som følger:
Det kan fattes nytt vedtak dersom det skjer en endring i forhold som er av betydning for retten til den ytelsen vedkommende mottar. Skjer det en endring i forhold som har betydning for graderingen av en ytelse til livsopphold etter kapittel 12, 15, 16 eller 17, kan det fattes nytt vedtak bare hvis endringen er vesentlig. Etter nærmere retningslinjer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet1 og Helsedirektoratet kan også bestemte typer saker tas opp til nærmere etterprøving for å vurdere om forholdene har endret seg. Adgangen til å fastsette nytt dagpengegrunnlag er uttømmende regulert i § 4-16.
Inntektsevnen, altså evnen til å skaffe seg inntekt via arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet, er åpenbart et "forhold ... av betydning for retten til [uføretrygd]". Hvis inntektsevnen er blitt bedre kan det altså fattes et nytt vedtak om uføretrygd, selv om man ikke utnytter inntektsevnen fullt ut.

Denne bestemmelsen brukes ofte på personer som driver i egeneid AS, og tar ut overskudd i form av utbytte i stedet for i form av lønn. Når den ordinære justeringsmekanismen i folketrygdloven kapittel 12 (gradering i forhold til inntekt) ikke fungerer, fordi inntekten ikke er et godt mål på inntektsevnen, faller man tilbake på folketrygdloven § 21-6.
Aha...dette visste jeg ikke.

Hvordan vil dette slå ut for en som er 100% ufør og som jobber en dag i uken i butikk? Altså 7,5 timer pr uke. Dette koster vedkommende en god del, blir som regel sengeliggende et par hele dager i etterkant, men gjør dette likevel pga å beholde noe av det å være sosial og noe selvrespekt. Jobben består av å sitte stille og betjene kunder i en butikk med svært liten trafikk. Kanskje 2-8 kunder daglig. Selger husflidsting. Timelønn 165,-. Er ansatt hos butikkeier og har ingen slekts eller eierskap i butikken ellers. Vanlig ansatt, altså- Ansatt etter at uføretrygden ble vedtatt.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by krikkert »

Vedkommende har en årsinntekt på ca. 58k. Forutsatt inntektsgrense på 0,4G (ca. 36800) og 60 % kompensasjonsgrad vil vedkommende bli trukket ca. 1000 kr i måneden i sin uføretrygd.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Kaddoen
Husvarm
Husvarm
Posts: 24
Joined: Sat Feb 02, 2013 01:52

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by Kaddoen »

krikkert wrote:Vedkommende har en årsinntekt på ca. 58k. Forutsatt inntektsgrense på 0,4G (ca. 36800) og 60 % kompensasjonsgrad vil vedkommende bli trukket ca. 1000 kr i måneden i sin uføretrygd.
Ok, takk.

Så du regner ikke med dette burde medføre en reduksjon i den 100% uføretrygden som er pr i dag? Siden dette tross alt blir ca 360 timer arbeid i året?

(Du antydet at å fakturere 500 timer ville tilsi en uføregrad på ca 60%...).

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by krikkert »

Hvis man følger en "helt streit" linje, der man har et vanlig lønnsforhold (eller eget firma, men hvor alt tas ut i lønn, ikke utbytte), så kan man bruke inntektsreduksjonsmetoden (hvor man trekker fra fribeløp og deretter regner ut trygdereduksjonen).

Gjør man noe annet, som for eksempel å beholde alt overskuddet i firmaet ("nest egg"-strategien) eller å betale ut alt i form av utbytte, så vil NAV vurdere aktiviteten skjønnsmessig. Da vil 500 utfakturerte timer (i advokatbransjen) kunne tilsi en uføregrad på 50-60 % (et fullt advokatår består av ca. 1300 fakturerte timer). Dette skyldes at man alltid arbeider flere timer enn man kan fakturere ut, og man arbeider alltid med drift av firmaet i tillegg. Disse tingene teller med.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Iceman
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 242
Joined: Sun Apr 27, 2014 12:59

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by Iceman »

Håper det er greit å fortsette denne tråden :

Krikkert :
Hvis man følger en "helt streit" linje, der man har et vanlig lønnsforhold (eller eget firma, men hvor alt tas ut i lønn, ikke utbytte), så kan man bruke inntektsreduksjonsmetoden (hvor man trekker fra fribeløp og deretter regner ut trygdereduksjonen).

Gjør man noe annet, som for eksempel å beholde alt overskuddet i firmaet ("nest egg"-strategien) eller å betale ut alt i form av utbytte, så vil NAV vurdere aktiviteten skjønnsmessig. Da vil 500 utfakturerte timer (i advokatbransjen) kunne tilsi en uføregrad på 50-60 % (et fullt advokatår består av ca. 1300 fakturerte timer). Dette skyldes at man alltid arbeider flere timer enn man kan fakturere ut, og man arbeider alltid med drift av firmaet i tillegg. Disse tingene teller med.
Jeg har lurt på å starte et AS sammen med ektefelle hvor aktiviteten er handel med verdipapirer. (Jeg har 100% uføregrad og varig uførestønad, ektefelle er frisk og har "vanlig jobb" 100%).

Vi tenkte at vi skulle være ansatt begge to, og ta ut eventuelt overskudd i form av lønn, fordelt 50% på hver.

Er dette en god løsning i forhold til NAV? Hvilke problemer kan oppstå hvis vi velger en slik løsning?

Vil NAV for eksempel forsøke å sjekke om vi faktisk legger ned 50% arbeid hver i selskapet?

Er det andre kombinasjoner som er bedre for NAV?

Ektefelle eier selskapet, jeg er eneste ansatt og tar ut halve overskuddet i lønn.

Ektefelle eier selskapet, vi er begge ansatt og tar ut halve overskuddet i lønn hver.

Er det lettere om det er enda flere eiere i tillegg til meg og ektefelle?

Etc.

En annen ting med lønn - kan man ta ut lønn når man vil i eget AS? Med handel i verdipapirer vet man jo ikke før året er over hvor mye man (forhåpentligvis) har fått i overskudd. Kan man kjøre en lønnsutbetaling i året, i slutten av desember?
Eller enda bedre, kan man kjøre lønnsutbetaling i januar for hele året før?

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by krikkert »

Det vil være en god løsning i forhold til NAV. Problemer som kan oppstå er at NAV mener du "setter lønn på kona", altså at hun får lønn for jobben du gjør. Da hadde jeg rett og slett ført timelister - dere skriver timer hver uke med hvor mye dere har jobbet den uka, og hva dere har jobbet med.

Eierskap er ikke en problemstilling når overskuddet går ut i lønn. Men jo flere eiere som ikke er nærstående/familie/venner (og jo flere av disse som også sitter i styre og ledelse), desto enklere blir det for deg å vise til at dette er en reell ordning.

Hva slags lønnsavtaler man inngår kommer i stor grad an på økonomien i firmaet. Det er ikke ulovlig å kjøre én massiv lønnsutbetaling i desember (eller i januar, for den saks skyld, men da blir det mer regnskapsteknisk krøllete fordi man krysser regnskapsår, og trøblete i relasjon til NAV fordi arbeidsinnsatsen gjøres i år 1 men inntekten teller mot inntektsgrensen i år 2). Det er mulig å inngå fastlønns- og bonusavtaler, slik at du får en viss kronesum i lønn hver måned, og så "bonus" på slutten av året avhengig av firmaets (beregnede) overskudd.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

zelder
Husvarm
Husvarm
Posts: 89
Joined: Mon May 19, 2014 16:53

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by zelder »

krikkert wrote:NAV vil ikke omdefinere utbytte til personinntekt, men NAV vil foreta en skjønnsmessig analyse av omsetningen i selskapet, trekke konklusjoner om din aktivitetsevne, og vurdere om dette er forenlig med fortsatt 100 % uføretrygd, jf. folketrygdloven § 21-6.

For å ta min egen bransje, hvis jeg fakturerer 500 timer ut i året og henter inn nærmere millionen i omsetning, men prøver å beholde 100 % uføretrygd ved å ta ut alt som utbytte, så vil NAV tenke at hvis jeg kan fakturere ut 500 timer i året (reell arbeidsinnsats er jo alltid høyere enn fakturerte timer), så er jeg antagelig bare 50-60 % ufør.

Det handler ikke om inntektsgrensen, men om hva slags aktivitetsnivå du kan ha og fortsatt være 100 % ufør.

Hvis det dreier seg om kun maks 50 timer årlig, kan det være verdt å "gamble" på at NAV ikke vil foreta en skjønnsmessig analyse av omsetningen i selskap fordi den er så lav at de ikke prioriterer det? Hvis de ikke gjennomfører en slik analyse kan de heller kanskje ikke begrense uføretrygden..? Hvis de gjennomfører en slik analyse er vel worst case scenario at jeg blir trukket noe i uføretrygd? Hvis de ikke gjennomfører en slik analyse kan jeg ta ut alt som utbytte og slippe å få trekk i trygden..?

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by krikkert »

Jeg har ingen mening om hvordan NAV prioriterer slike saker, og vil heller ikke spekulere i hvordan man går frem for å oppnå både arbeidsvederlag og trygd.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

zelder
Husvarm
Husvarm
Posts: 89
Joined: Mon May 19, 2014 16:53

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by zelder »

Det forstår jeg. Jeg vil selvsagt ikke gjøre noe som er ulovlig... men er det slik å forstå at man skal melde inn til NAV at man jobber hvis man jobber i et AS, men ikke tar ut lønn eller utbytte?

Takk for all hjelp

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Uføretrygd - jobb ved siden av AS/Enkeltpersonforetak?

Post by krikkert »

Folketrygdloven § 21-3 første ledd bestemmer hva slags opplysninger den som mottar en løpende ytelse skal gi NAV:
Den som mottar en ytelse, plikter å underrette etaten om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til ytelsen eller for å kunne kontrollere ytelsens størrelse.
At du nå har en inntektsgivende aktivitet er et forhold som "kan være avgjørende".
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Post Reply