Hvor mye skatt?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Nattsvermer
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 426
Joined: Sat Jul 05, 2014 21:38

Re: Hvor mye skatt?

Post by Nattsvermer »

Aha, så det vil da bli en god mulighet for en god tilbakebetaling av skatt i 2018, uten at jeg må gjøre noe for det? Høres jo ut som for godt til å være sant i dette landet!!!
Fastlege 2013: Du har ME og bipolar 2
Endokrinolog høst 2014: Blodprøvene forklarer ingen av dine symptomer. Konklusjon: ME eller noe psykisk
Privatlege november 2014: Rister på hodet av de to andre og konkluderer med lavt stoffskifte og binyretretthet
2015: Jeg er på vei til å bli frisk!!!

zelder
Husvarm
Husvarm
Posts: 89
Joined: Mon May 19, 2014 16:53

Re: Hvor mye skatt?

Post by zelder »

Kan man regne ut hvor mye spesiell skattebegrensning blir på?


Jeg har fått skattebegrensnining 2 av 4 år. Skatteetatens representant på telefon sa han var usikker på hva jeg burde. Han foreslo at jeg kunne be om at de kunne ligne skatten for 2015, 2016 og 2017 da jeg ikke har fått skattebegrensning noen av årene. Jeg fikk skattebegrensning i 2013 og 2014. Totalt har jeg fått AAP i 4,5 år. Kan man be de beregne skatten over tre år - selv om man har fått AAP over 5 skatteår? Hva vil være mest gunstig? 2 ganger G helt til starten av 2016.

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Hvor mye skatt?

Post by krikkert »

Ja, man kan beregne hvor mye spesiell skattebegrensning vil utgjøre. Det er imidlertid forholdsvis komplisert (først må man beregne skatt på etterbetalingen i inntektsåret den hører til, og deretter må man beregne hypotetisk skatt for etterbetalingen i inntektsåret etterbetalingen skulle vært utbetalt i), og det finnes ikke lett tilgjengelige verktøy for å gjøre dette etter at Skatteetaten tok ned skatteberegning for inntektsårene 2014 og tidligere fra sine nettsider.

Man kan ikke be om at etterbetalingen beregnes på andre år enn de årene etterbetalingen stammer fra. En etterbetaling utbetalt i 2017 som stammer fra 2014 må beskattes som 2017-inntekt eller skattebegrenses til 2014-inntektsskatt, avhengig av hva som gir den lavest samlede skatt. I utgangspunktet kan du ta dette valget per etterbetalingsår (2014 ønskes skattlagt som 2017-inntekt, 2015 og 2016 ønskes skattlagt som 2015- og 2016-inntekt, mv).

Ved spesiell skattebegrensning kan man påberope seg alle de standpunkter man kunne ha påberopt seg ved ligningen for inntektsåret. Du kan kreve alminnelig skattebegrensning (§ 17-4-skattebegrensning) i etterbetalingen, det er en del av vurderingen av hvordan etterbetalingen ville vært skattlagt i 2014. Da må Skatteetaten ta stilling til om vilkårene for skattebegrensning er oppfylt, og hvis de er det har du krav på å få begrenset skatten av etterbetalingen. Du kan kreve dette selv om du ikke har fått alminnelig skattebegrensning for det inntektsåret hvis du kan underbygge at vilkårene er oppfylt (men da kun med virkning for etterbetalingen).
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Nattsvermer
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 426
Joined: Sat Jul 05, 2014 21:38

Re: Hvor mye skatt?

Post by Nattsvermer »

Nå har jeg fått skattemeldingen, og er ganske skuffet.. Jeg betalte 172.000 i skatt tilsammen i fjor, og får kun igjen 27.000. Kan det stemme ut ifra dette med spesiell skattebegrensning? Jeg hadde virkelig trodd jeg skulle få mer.. Jeg hadde skattebegrensning i 3 eller 4 år av 6,5 år på AAP. Usikker på om det har betydning. Hva kan jeg gjøre her for å få igjen mer?
Fastlege 2013: Du har ME og bipolar 2
Endokrinolog høst 2014: Blodprøvene forklarer ingen av dine symptomer. Konklusjon: ME eller noe psykisk
Privatlege november 2014: Rister på hodet av de to andre og konkluderer med lavt stoffskifte og binyretretthet
2015: Jeg er på vei til å bli frisk!!!

Nattsvermer
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 426
Joined: Sat Jul 05, 2014 21:38

Re: Hvor mye skatt?

Post by Nattsvermer »

Kan det evt lønne seg at jeg ikke gjør noe nå, og bruker muligheten til å klage på ligningen til sommeren? Jeg trenger penger og tenker det kunne vært greit hvis det ikke skulle være et problem ift å kunne endre ligningen :)
Fastlege 2013: Du har ME og bipolar 2
Endokrinolog høst 2014: Blodprøvene forklarer ingen av dine symptomer. Konklusjon: ME eller noe psykisk
Privatlege november 2014: Rister på hodet av de to andre og konkluderer med lavt stoffskifte og binyretretthet
2015: Jeg er på vei til å bli frisk!!!

Post Reply