Formue og fri rettshjelp?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
User avatar
TaleAfrika
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 332
Joined: Wed Nov 03, 2010 23:13

Formue og fri rettshjelp?

Post by TaleAfrika »

I en forestående klagesak (ang et ung uføre-avslag) mot NAV sendte jeg en enkel forespørsel på hvorvidt jeg ville kvalifisere til fri rettshjelp. Svaret jeg fikk var «[kvalifiserer dersom] - Du er enslig, og har brutto årsinntekt under kr. 246.000,-. Du har heller ikke netto formue (utover egen bolig) over kr. 100.000,-. (Nåværende inntekt som er avgjørende)».
Jeg har fått minstesats AAP noen år, så inntektsmessig ligger jeg under taket. Jeg har dog kart å spare opp godt over 100k i BSU. Regnes dette som formue, slik at jeg dermed ikke vil kvalifisere til fri rettshjelp? Eller regnes dette som ikke-fornuende/ikke relevanti denne sammenheng? Tanken var at å få hjelp til å utforme klage, samt ha noen bak meg som kan jussen i dette kunne være lurt. Men jeg har ingen mulighet til å bemidle advokat utover egenandelen ved fri rettshjelp. Hva tenker dere? (Krikkert?)

Ellers takknemlig for tips til hva som er lurt å få med i en slik klage :rose:
Det er «alvorlighetskriteriet» det sås tvil om. Ekstra sårt blir det når all innsats og alt man har kjempet ifm andre aspekt ved sykdomsforløp, krav fra NAV og livet generelt, blir sett på som et argument mot at man er «syk nok»..
~ Fremfor alt må menneskene lære å elske livet. -Fjodor Dostojevskij

Hilsner og klemmer fra Tale :)

Simira
Moderator
Posts: 678
Joined: Thu Nov 08, 2012 14:44

Re: Formue og fri rettshjelp?

Post by Simira »

Det enkleste er nok å kontakte en advokat direkte. Uavhengig av det så er det mulig å få litt gratis advokathjelp hvis du kommer deg på advokatvakten i en av de store byene. Du finner tider og steder på advokatforeningen.no
Lykke til!

User avatar
Tom
Bofast
Bofast
Posts: 1287
Joined: Thu Jan 02, 2014 23:32

Re: Formue og fri rettshjelp?

Post by Tom »

http://www.sivilrett.no/getfile.php/392 ... 9+2017.pdf

se 4.1.2

Ser ut som om det ikke skal regnes med :)
Syk 2007, 100% sykemeldt 2009, Me-diagnose 2015, Ufør 2016

Post Reply