Page 1 of 1

ME og vaksine på nrk - FHI starter undersøkelse

Posted: Mon Mar 13, 2006 08:47
by Stine
Det var noe om meningogokk-vaksinen om ME på nyhetene på frokost-TV nå. Kommer kanskje igjen senere idag?

Posted: Mon Mar 13, 2006 09:17
by Beate
Takk!

Kan du si kort hva det handlet om?

Posted: Mon Mar 13, 2006 10:13
by isklumpen
Det står litt om det på NRK tekst-TV, og "selvfølgelig" kronisk tretthetssyndrom!

:klem: liza

Posted: Mon Mar 13, 2006 10:36
by Beate
http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/5551566.html

Gransker virkningen av vaksine
Nasjonalt Folkehelseinstitutt skal undersøke om pasienter har blitt kronisk syke etter et vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse.

Publisert 13.03.2006 06:29. Oppdatert 13.03.2006 06:31.
Tidligere har instituttet ment at det ikke var noen sammenheng mellom forsøket og det at mange fikk Kronisk tretthetssyndrom.

Instituttet har også avvist krav om å undersøke sammenhengen mellom vaksineforsøket og sykdommen kronisk tretthetssyndrom (ME), under påskudd av at det er umulig å foreta en undersøkelse så mange år etter at forsøket ble gjort.

Vaksinen ble gitt i årene 1988-1991.

Årsaken til at Folkehelseinstituttet snur, er nye opplysninger fra ME-foreningen.

Om lag 10.000 nordmenn lider av kronisk tretthetssyndrom, som gjør at man føler seg trett eller utmattet uten betydelige fysiske anstrengelser.

Posted: Mon Mar 13, 2006 10:43
by Beate
Folkehelseinstituttet skriver:


Positivt møte mellom ME-foreningen, Norsk pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet
Publisert: 13.03.2006 09:14:01 Oppdatert: 13.03.2006 09:14:34
ME-foreningen, Norsk pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet ble i et møte 2. mars enige om å samarbeide om å belyse om deltakere i meningokokkvaksineforsøkene som ble gjennomført i perioden 1987-1994 kan ha fått ME som følge av vaksinen. Planene omfatter både en forskningsstudie og individuell vurdering av ME-pasienter.

Utgangspunktet for møtet var at ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening) har registrert mange tilfeller av ME-pasienter blant dem som deltok i en stor utprøving på 1980- og 1990-tallet av en vaksine mot hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokk-B bakterien. – Vi ønsker et samarbeid med Folkehelseinstituttet for å se om det kan være en sammenheng mellom meningokokkvaksine og kronisk utmattelsessyndrom, sier daglig leder i ME-foreningen Ellen V. Piro. Gjennom å sammenligne et utvalg ME-pasienter med en kontrollgruppe, kan man beregne om de som fikk vaksine har hatt større risiko for å utvikle ME enn de som ikke har fått det . – Vi tar nå ansvar for å sette i gang denne studien, og ønsker å ha med ME-foreningen i en referansegruppe, sier direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen. Han anslår at resultatene av studien vil foreligge om et års tid.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) orienterte om muligheten for erstatning i forbindelse med vaksineforsøket. – Vi vil ha dialog både med ME-foreningen og Folkehelseinstituttet i behandlingen av disse sakene, sier ass. direktør i NPE Rolv Gunnar Jørstad. Han understreker at NPE vil være opptatt av å strømlinjeforme behandlingen av sakene og regner med at sakene vil kunne være ferdig behandlet i løpet av et års tid.

Både ME-foreningen og Folkehelseinstituttet understreker at de er glad for den gode dialogen som nå er opprettet mellom dem, og at de ser fram til det videre samarbeidet.

Se også nettsidene til ME-foreningen og Norsk pasientskadeerstatning.

Kontaktperson: Medievakt, Kommunikasjonsavdelingen

Undersøkelse ferdig?

Posted: Wed Oct 29, 2008 20:59
by Latte
Ser det står på nrk teksttv at det ikke er sammenheng mellom vaksine og ME.