Norges Me forening med viktig informasjon om ME og vaksine

Her samler vi alle tråder som omhandler Giardia-epidemien og MeningokokkB-vaksineforsøket, FHI og pasientskadeerstatning. Vi legger også andre tråder som omhandler vaksine som årsak til ME hit.

Moderators: Lennie, Tina

Post Reply
elida
Husvarm
Husvarm
Posts: 54
Joined: Tue Mar 20, 2012 21:36

Norges Me forening med viktig informasjon om ME og vaksine

Post by elida »

Har du fått ME som følge av Pandemrix (pandemivaksinen) mot A(H1N1) – “svineinfluensa”?
Norges ME-forening | torsdag 22. november 2012 | 1 Comment
Har eller tror du at du har fått ME, forverringer på eksisterende ME-symptomer eller nye ME-symptomer som følge av Pandemrix (pandemivaksinen) mot A(H1N1) – “svineinfluensa”?

På nettsiden til Legemiddelverket står følgende:

For å oppdage eventuelle uheldige effekter av pandemivaksinen er det viktig at alvorlige og uventede hendelser etter vaksinering blir rapportert. Alle slike rapporter skal følges opp nøye for å avklare om hendelsene kan være bivirkninger av vaksinen.

Mistenkte bivirkninger etter Pandemrix skal meldes på eget bivirkningsskjema

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et eget meldeskjema som helsepersonell skal bruke ved rapportering av mistenkte vaksinebivirkninger etter pandemivaksinasjon. Dersom vaksine mot sesonginfluensa er satt samtidig med Pandemrix, skal dette noteres i skjemaet. Lenke til skjema ligger i denne saken. Utfylt skjema sendes per post til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Bivirkningsskjema for Pandemrix: Skjemaet kan lastes ned her
Generelt skjema: Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon

Bivirkninger

På disse sidene finnes informasjon om kjente bivirkninger ved pandemivaksinen, oppfølging av mistenkte bivirkninger, omtale av ulike symptomer som kan oppstå etter vaksinasjon samt medeskjema til bruk dersom det er mistanke om bivirkninger (fylles ut av helsepersonell).

Mer info på denne siden.

Norges ME-forening jobber for tiden med å samordne kontakt mellom personer som er rammet av bivirkning er som følge av vaksine mot “svineinfluensa”. Vi vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Det er viktig at hver og en følger opp sin sak via de rette instanser mot de offentlige myndighetene.

Norges ME-forening har ikke kapasitet til å føre enkeltsaker på vegne av enkeltpersoner eller grupper.

Fra Norsk pasientskadeerstatnings nettside

Skademeldingsskjema
Det er lav terskel for å søke pasientskadeerstatning. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut skademeldingsskjemaet, signere det og sende det til oss.

Les mer og last ned skademedlingsskjema her.

NB! Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 og 20 år.

Post Reply