Informasjon fra Norsk pasientskadeerstatning

Her samler vi alle tråder som omhandler Giardia-epidemien og MeningokokkB-vaksineforsøket, FHI og pasientskadeerstatning. Vi legger også andre tråder som omhandler vaksine som årsak til ME hit.

Moderators: Lennie, Tina

Post Reply
74-modell
Husvarm
Husvarm
Posts: 40
Joined: Sun Sep 03, 2006 20:01

Informasjon fra Norsk pasientskadeerstatning

Post by 74-modell »

Hei, dette er hva jeg fant på npe hjemmeside: :|

ME/Meningokokk-B
Publisert: 28.08.2007 / Oppdatert: 28.08.2007


Orientering til pasienter som har krevd erstatning etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse (Meningokokk-B vaksine)


Som kjent behandler Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på vegne av staten erstatningskrav etter vaksineforsøket.

Vi har totalt mottatt 272 saker, og de fleste av disse gjelder spørsmål om vaksinen kan ha ført til ME/kronisk tretthetssyndrom. Antallet saker stiller store krav til en mest mulig effektiv saksflyt og en enhetlig vurdering. Det er til nå fattet 13 vedtak, og ingen er foreløpig tilkjent erstatning. Dette skyldes at utredningen viser at det er lite sannsynlig at det er vaksinen som har ført til at pasientene har utviklet ME.

Kontakt med andre faginstanser
Det er nødvendig for utredningen at vi setter oss grundig inn i problemstillingen. Vi har i den forbindelse blant annet hatt kontakt med ME-foreningen, Folkehelseinstituttet og leder av foreldregruppen. Vi har i tillegg hatt møter med spesialister på vaksineproblematikk, nevrologi og infeksjonssykdommer, for å få informasjon om vaksineskader og mulige årsakssammenhenger. Disse spesialistene har vært Bjarne Bjorvatn, Claus Ola Solberg, Harald Steinum, Are Brean og Harald Nyland.

Når startet symptomene?
Ut fra hva man i dag vet, er det svært lite sannsynlig at symptomer som opptrer mer enn tre til fem uker etter at vaksinen ble gitt, kan settes i sammenheng med denne. Det er da mer sannsynlig at ME skyldes andre forhold, som for eksempel infeksjoner.

Fremdrift i saksbehandlingen
Sentralt for utredningen vil være det tidsintervallet der symptomene på ME eller annen nevrologisk lidelse oppstår. Vi vil gå gjennom samtlige saker, og se på vaksinetidspunktet og symptomstart. Ved denne gjennomgangen vil vi benytte et romslig tidsintervall, for å sikre at ingen får urettmessig avslag på sin søknad. Vi har derfor valgt å skille ut alle saker der symptomene startet mer enn to måneder etter at vaksinen ble gitt. I de sakene vil det normalt ikke kunne foreligge en sammenheng mellom vaksinen og ME/annen nevrologisk lidelse, og dermed heller ikke grunnlag for erstatning.

Arbeidet med gjennomgangen av sakene starter i begynnelsen av september. NPE tar sikte på å ha tatt stilling til de sakene der det ikke forelå symptomer innen to måneder etter vaksinen innen utgangen av oktober i år.

I de sakene der symptomene startet innenfor to måneder etter at vaksinen er gitt, vil vi starte en ordinær medisinsk utredning for å se om det er grunnlag for erstatning.

Rapport fra utvalg
Helse- og omsorgdepartementet oppnevnte i februar et utvalg som fikk i oppdrag å gå gjennom vaksineforsøket. Utvalget, som ledes av Olaf Gjerløw Aasland, skal avgi sin rapport til departementet rundt 1. september. Vi vil naturlig nok lese rapporten grundig og vurdere om den inneholder konklusjoner av betydning for erstatningsspørsmålet.

Gjennomgang i Verdens Helseorganisasjon, WHO
Spørsmålet om Meningokokk-B vaksinen kan ha medført skade er brakt inn for WHO. WHO har et ekspertpanel på vaksineskader, og dette panelet vil i desember vurdere om aktuelle vaksine kan medføre skade, blant annet i form av kronisk tretthetssyndrom/ME. Skulle WHO sitt ekspertpanel komme til at man ikke kan forholde seg til et slikt tidsintervall som NPE baserer seg på etter å ha konferert med norsk ekspertise, vil NPE selvsagt vurdere disse sakene på nytt.

Kontaktinformasjon
Dersom du som erstatningssøker eller pårørende har spørsmål til din sak eller vår håndtering av disse sakene, må du gjerne ta kontakt med oss. Du kan fortrinnsvis kontakte din saksbehandler i NPE, eventuelt seksjonssjef Lars Kjønniksen, tlf. 22 99 45 31.

Spørsmål fra andre statlige etater, organisasjoner og lignende kan rettes til assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad, tlf. 22 99 45 15.

Spørsmål fra media rettes til informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr,
tlf. 22 99 45 11 / 99 10 99 13.

User avatar
Kalle føtter
Har mange innlegg
Har mange innlegg
Posts: 4054
Joined: Mon Apr 02, 2007 14:23
Location: Midt Norge

Post by Kalle føtter »

Huff, dette blir spennende :?

Jeg hadde symptomstart etter den første vaksinen, men det spørs hva som er godkjente symptomer da.....
- Kallemor -

Rudolfine
Er av og til innom
Er av og til innom
Posts: 7
Joined: Tue Jun 26, 2012 21:59

Re: Informasjon fra Norsk pasientskadeerstatning

Post by Rudolfine »

Jeg ble gradvis syk første gang etter jeg var med på forsøket med hjernehinnebetennelse-vaksine i -89.
Var veldig syk noen år, før gradvis bedring, og bra i varierende grad i flere år.
Fikk Pandermix-vaksine (svnieinfluensa) i nov-09, var veldig dårlig de første dagene etterpå. Gradvis dårligere, helt til jeg "kollapset" i slutten av januar-10.

Hos meg tror jeg de vaskinene har hatt i alle fall en innvirkning på at jeg fikk ME.

Post Reply