video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Stedet for å dele og drøfte interessante teorier omkring ME-gåten.

Moderators: Lennie, Tina

Post Reply
User avatar
mhj
Moderator
Posts: 2054
Joined: Sun Feb 25, 2007 21:38
Location: Øst i landet

video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by mhj » Thu Jan 20, 2011 03:44

NFAs referansegruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)

Leder: Kirsti Malterud
Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningen har referansegrupper innen et bredt spekter av fagområder innen allmennmedisin. En referansegruppe er sammensatt av kolleger som har interesse av fagutvikling innen det aktuelle fagområdet.

Referansegruppa for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) ble etablert mai 2009. Gruppa består av :

Trude Bakke, Barbara Baumgarten, Dag Bruusgaard, Esperanza Diaz, Geir Flatabø, Linn Getz, Stefan Hjørleifsson, Henrik Høberg, Kirsti Malterud (leder), Lars T Nerbøvik, Peter Prydz, Guri Rørtveit, Signe Nome Thorvaldsen, Liv Tveit Walseth og Katrine Wennevold.

Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.

Referansegruppas medlemmer vil dele sin kompetanse med leserne med denne nettsiden som utgangspunkt. Målgruppa er allmennpraktiserende leger. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring og skal være underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppa som et kommentarpanel underveis i prosessen.

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.

link: http://www.legeforeningen.no/id/154148.0

Fra usikkerhet til mestring http://www.legeforeningen.no/id/167672

MUPS - FRA USIKKERHET TIL MESTRING - en undervisningsvideo for allmennleger

Av Peter Prydz (fastlege i Hammerfest og veilederkoordinator i Dnlf) og Kirsti Malterud (professor og seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen)


Pasienter med medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS), trenger faglig forsvarlig helsehjelp og oftest langvarig oppfølging fra allmennlegen. Fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tykktarm er eksempler på MUPS-tilstander med subjektive symptomer som gir uttalte plager selv om legen ikke kan påvise objektive funn ved utredning av pasienten.

Mange pasienter med MUPS klager over at de får dårlig hjelp hos legen. Legen på sin side kan kjenne seg usikker når tradisjonell medisinsk kunnskap er utilstrekkelig for forståelse og behandling av helseplagene. Lege-pasient-forholdet kan settes på strekk, særlig når det gjelder felles forståelse av sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling.

Men det som kan virke uforklart, behøver ikke være uforklarlig. Nyere forskning gir godt grunnlag for hvordan symptomene ved MUPS-tilstandene utvikles og vedlikeholdes. Vi har forskningsbasert dokumentasjon på tiltak som kan bidra til å endre sykdomsbelastningen og bidra til bedre mestring, både for legen og for pasienten.

NFAs referansegruppe for MUPS representerer solid erfaring og kompetanse på feltet. Under ledelse av Peter Prydz og Kirsti Malterud har vi laget en undervisningsvideo for allmennleger som vi tror kan bidra til bedre forståelse av sykdomsmekanismene og kvalitetssikre kunnskapsbasert praksis. Videoen tar utgangspunkt i tre dramatiserte konsultasjoner der vi gir eksempel på muligheter for mestring av de vanligste utfordringene. Konsultasjonene handler om

Hva feiler jeg?
Hva er galt med kroppen min?
Hva kan legen bidra med?
Undervisningsopplegget er beregnet på veiledningsgrupper og etterutdanningsgrupper for allmennleger. Opplegget er interaktivt, selvgående, krever ikke ekspertledelse men bør absolutt gjennomføres i gruppe. Opplegget omfatter filmsnutter med konsultasjoner og teoretiske bidrag, dessuten opplegg til gruppediskusjoner og skal kunne gjennomføres på to timer. De tre konsultasjonene utfyller hverandre, og vi anbefaler sterkt at dere ser hele filmen under ett, uten å dele opp i mindre biter. Det er lagt inn pauser for diskusjon med forslag til tidsbruk.

Har du lyst til å gjennomføre dette?

SKRIV UT teksten på denne siden og bruk den som støtte under gjennomføringen av undervisningsopplegget.
Klikk deretter her for å SE eller LASTE NED filmen.
Lykke til!

film: http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?si ... =6473&lg=1


Video i god kvalitet:
Link: http://uni.no/filmer/MUPSfilm_God_kvalitet.wmv

Film med moderat kvalitet (489 MB):
Link: http://uni.no/filmer/MUPSfilm_Moderat_kvalitet.wmv

---------------------------------------------------

Lykke til :wink:
Læresetningen er: *3-2-1 STOPP* *Indre styrke og mot* *Tro, håp og kjærlighet* *Balanse, ro, harmoni og flyt*

Utredning ved LHK/SmedS http://www.strommenmedisinskesenter.no/ fra april 2009 :-)

Bloggen min kan du lese her: http://totoneimbehl.wordpress.com/

User avatar
Lennie
Moderator
Posts: 2803
Joined: Mon Jan 09, 2006 20:37

Re: video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by Lennie » Thu Jan 20, 2011 19:33

Bra du la den ut her, så flere kan se hva slags opplæring legene får om ME m.mer
:himle: :himle: :himle:
Lennie

User avatar
Grethe7
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 321
Joined: Tue Jan 27, 2009 09:57
Location: Oslo

Re: video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by Grethe7 » Thu Jan 20, 2011 20:41

Fremstår som en pinlig parodi. :oops: :(

Mirabell
Fast plass
Fast plass
Posts: 742
Joined: Fri Oct 24, 2008 23:57

Re: video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by Mirabell » Thu Jan 20, 2011 21:15

Følg den enda grundigere debatten om dette inne hos ME-Rutt.
http://merutt.wordpress.com/2011/01/20/ ... enmedisin/

User avatar
Tilla
Husvarm
Husvarm
Posts: 29
Joined: Mon Nov 15, 2010 09:43

Re: video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by Tilla » Fri Jan 21, 2011 09:55

Æsj dette var tragisk :(

User avatar
Jakobine
Husvarm
Husvarm
Posts: 178
Joined: Sun Sep 26, 2010 19:20

Re: video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by Jakobine » Fri Jan 21, 2011 10:53

Det er jo fantastisk hvor stor bedring det er hos pasientene når de finne ut at det bare sitter i hodet :P

Hadde det bare vært så enkelt ... Dette var triste greier, og jeg kjenner at det i alle fall ikke blir lettere å gå til legen og stå på krava neste gang ... Det er tydelig at hun har sett denne, for hun jobber godt for å få meg til å forstå disse prinsippene :cry:

User avatar
Lennie
Moderator
Posts: 2803
Joined: Mon Jan 09, 2006 20:37

Re: video for allmenleger, om ME bla jan 2011

Post by Lennie » Fri Jan 21, 2011 12:05

Signerer innlegget ditt Jakobine :depp:
Lennie

Post Reply