Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by krikkert » Thu Oct 11, 2012 13:28

Jeg får ofte spørsmål om hvordan man regner ut uførepensjon, og nå som uføretrygden er annonsert av NAV dukker det opp spørsmål om hvordan de to ordningene stiller seg økonomisk. I 2011 laget jeg meg et lite hjelpeverktøy for å regne ut dette for de som henvendte seg til meg.

Som NAV er jeg opptatt av hjelp til selvhjelp: Jo mer dere kan gjøre selv, jo bedre. Ikke fordi jeg ikke vil hjelpe, men fordi dette betyr at dere slipper å sende meg store mengder opplysninger som kan oppfattes som personlige for å få hjelp.

Derfor publiserer jeg verktøyene her, i OpenOffice- og Excel-format.


Arket er ikke en erstatning for serviceberegninger fra NAV. Arket er ikke en endelig versjon - det er en "quick and dirty"-løsning for å gi en pekepinn om økonomi. Jeg er kjent med at arket er unøyaktig i sin utregning av arbeidsavklaringspenger, men det har ikke lyktes meg å finne ut hvor mine formler er feil.

Hvordan bruke pensjonsregningsarket

Pensjonsarket skal alltid fylles ut fra øverst til venstre (felt A1 i regnearket), først mot høyre, og så nedover (A1, B1, C1 ... A2, B2, C2 ... A3, B3, C3 ...).

Felt med lyseblå bakgrunn er felt du skal fylle inn. Felt med grønn bakgrunn vil gi deg opplysningene du er ute etter. Andre felter inneholder enten en forklaring, ellers er de utregninger jeg bruker for å verifisere utregningene.

Forklaring på individuelle felter:

Blå felter:
"Født": Dette feltet skal inneholde ditt fødselsår, fire siffer. Det brukes for å fortelle arket hvilke inntektsår det skal spørre deg om. Per dags dato vil arket fungere dårlig for personer som er født før 1961. Jeg jobber med å fikse dette.

"Uføreår": Dette feltet skal inneholde året du ble arbeidsufør, fire siffer. Dato eller måned skal ikke være med, bare år. Feltet brukes for å fastslå hvilke år som skal være med i inntektsgrunnlaget ditt. Ved å variere innholdet i dette feltet kan du raskt få oversikt over hvilken økonomisk betydning det vil få for deg å få endret ditt uføretidspunkt.

"Målår": Målåret er det året du vil at utregningen skal gjelde. Med mindre du ønsker å regne ut historiske data for å sammenligne med NAVs lønns- og trekkoppgave vil 2012 (inneværende år) alltid være det du er ute etter å putte inn her. Arket vil ikke fungere hvis du setter målår inn i fremtiden.

"Enslig?": Uførepensjon og uføretrygd har forskjellige satser basert på om du er enslig eller ikke. Hvis du er gift eller lever sammen med samboer du har felles barn med, eller har levd sammen med en samboer i 12 av de siste 18 måneder, skal du ikke fylle ut dette feltet. Andre personer (enslige) skal fylle ut dette. Fylles ut ved å sette 1 i feltet.

"Ung ufør?": 1 for ja, blankt eller 0 for nei. Feltet spør om du har "ung ufør"-status. Arket sjekker ikke om du faktisk fyller vilkårene for det (uføretidspunkt før fylte 26 m.m.).

"PGI": Pensjonsgivende inntekt. Kolonnen "År" oppgir en liste med inntektsår, og i kolonnen "PGI" fyller du inn din inntekt dette året. Denne informasjonen får du enklest fra NAVs nettløsning "Din pensjon".

Grønne felter:

"Grunnbeløpet": Et informasjonsfelt som viser grunnbeløpet for det året du vil regne ut for (blått felt "Målår").

"Pensjon pr mnd" og "Dagsats": Utregnet uførepensjon per måned og en beregnet dagsats.

"Beregningsgrunnlag", "Trygd pr mnd", og "Dagsats": Utregnet uføretrygd per måned og en beregnet dagsats.

"Beregningsgr.l." og "Dagsats": Utregnet arbeidsavklaringspenger og dagsats.

Den nederste gruppen felter er sammenligningsfelter. Feltene tar utgangspunkt i at du har AAP i dag, og sammenligner hvor mye du vil gå opp eller ned i kroner og øre og prosent ved overgang til uførepensjon eller uføretrygd.

Det er egne rader for AAP, uførep(ensjon) og uføret(trygd). Det er kolonner for inntekt (anslått årlig utbetaling) og skatt (anslått skattetrekk i året), de er rimelig selvforklarende. Kolonnene "Nedgang?" sammenligner nedgang i kroner og øre fra AAP, med og uten skatt. Kolonnene "Nedgang i %" gjør det samme, men i prosentvis endring.

En negativ nedgang (minus foran tallet) betyr at du vil gå opp i inntekt.Spørsmål om arket og forslag til forbedringer kan tas i denne tråden.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by krikkert » Thu Oct 11, 2012 15:12

Det er en regnefeil i utregningen av særtillegg (det går ut fra grunnpensjon og ikke grunnbeløp). Arket er rettet opp.

Personer som går fra minstesats AAP til minstesats uførepensjon vil gå fra cirka 164 320 kr per år til cirka 151 932 kr per år, en nedgang på 12 388,- kr i inntekt (7,54 %). Men man går også fra 30 055 kr i årlig skattebyrde til 0, så netto går man faktisk opp 17k i året.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by krikkert » Thu Oct 11, 2012 18:42

Arket er oppdatert med en grunnleggende skatteberegning.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Tomt Batteri
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 264
Joined: Wed Jan 30, 2008 18:03

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Tomt Batteri » Thu Oct 11, 2012 23:15

Dette var glimrende! Jeg skal teste ut dette. Har laget meg regneark tidligere som fungerte men dette er mere avansert. Skal si ifra om jeg finner noe feil. Ikke at jeg regner med det altså. Takk Krikkert!

Tussen
Groddfast
Groddfast
Posts: 1605
Joined: Sat Nov 26, 2005 23:38
Location: Oslo

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Tussen » Fri Oct 12, 2012 13:58

Tusen takk Krikkert, dette var faktisk - akkurat det vi trengte her i huset akkurat nå. Arket et utprøvd og det funket perfekt.
Tussen
---------
"Jeg har aldri mislyktes, jeg har bare funnet 10.000 måter det ikke fungerer på!"
Thomas Edison

Tussen
Groddfast
Groddfast
Posts: 1605
Joined: Sat Nov 26, 2005 23:38
Location: Oslo

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Tussen » Fri Oct 12, 2012 17:10

To spørsmål.

Uføreår. Det er årstallet for når jeg ble sykemeldt, ikke sant? Ikke det året jeg første gang fikk innvilget tidsbegrenset ufør.

Full opptjening pga månedlig forsikringsutbetaling?
Jeg har hørt fra en som får utbetalt et fast månedlig beløp fra sin jobbforsikring, at hennes NAV-utregning på varig ufør ble høyere fordi de mente at hun med den forsikringen var sikret inntekt de neste 40 årene og at det derfor ble regnet som full opptjening. Jeg har også en slik forsikring og prøvde å legge inn et årlig beløp i regnearket også etter uføretidspunktet, men det hadde ingen påvirkning.
Tussen
---------
"Jeg har aldri mislyktes, jeg har bare funnet 10.000 måter det ikke fungerer på!"
Thomas Edison

User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by krikkert » Fri Oct 12, 2012 17:20

"Uføreår" er uføretidspunktet/beregningstidspunktet, altså da du først ble sykemeldt.

Jeg er usikker på hvilket regelverk NAV benyttet seg av i din venninnes sak, da jobbforsikringer ikke skal få betydning for folketrygdens pensjonsnivå. Jeg kan derfor ikke hjelpe deg på dette punktet.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Tussen
Groddfast
Groddfast
Posts: 1605
Joined: Sat Nov 26, 2005 23:38
Location: Oslo

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Tussen » Fri Oct 12, 2012 17:59

Takk for svar.
Tussen
---------
"Jeg har aldri mislyktes, jeg har bare funnet 10.000 måter det ikke fungerer på!"
Thomas Edison

Tussen
Groddfast
Groddfast
Posts: 1605
Joined: Sat Nov 26, 2005 23:38
Location: Oslo

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Tussen » Fri Oct 19, 2012 14:56

Jeg er litt satt ut over hvor mye jeg kommer til å gå ned om jeg går over på VU :| . Forskjellen kommer av at jeg hadde høy lønn på sykmeldingstidspunktet, mens jeg bare hadde 2,5 år med full lønn før jeg ble sykmeldt (de siste 2,5 år inn mot sykmeldingen).

Jeg lurer på om utredningen i mitt tilfelle blir gunstigere etter Ny Uføretrygd som skal komme i 2015?

Hvis jeg går over på VU allerede nå, kan da utregningen min gjøres på nytt i 2015? (det jeg lurer på er om jeg egentlig bør jeg vente med å søke til 2015, eller om jeg uansett kommer inn under nye regler i 2015 selv om jeg får innvilget nå?)
Tussen
---------
"Jeg har aldri mislyktes, jeg har bare funnet 10.000 måter det ikke fungerer på!"
Thomas Edison

Gjest

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Gjest » Fri Oct 19, 2012 18:45

Nå har jeg også prøvd dette,- det var bare helt supert!
uføretrygd for "dummies". :-)

Resultatet for meg er også ok. Ifølge regnearket så går jeg kanskje opp et par hundre kroner i måneden.
Ellers ligger jeg på den samme utbetalingen som jeg har i dag.

Tussen: jeg tror at den nye beregningen for 2015 ligger inne i excel her jeg....den tar jo utgangspunkt i 3 av de beste 5 år...

User avatar
krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by krikkert » Sat Oct 20, 2012 11:30

Overgangsreglene for personer som allerede mottar uførepensjon 1.1.2015 er ikke fastsatt ennå. Det er en klar forutsetning at de som ville gått ned skal beholde samme nivå. De som ville gått opp burde også gå opp, men det var ikke det som skjedde i 2010 da man gikk fra RP/AT/TU til AAP. Både personer som ville gått ned og personer som ville gått opp ble frosset på samme dagsats som de tidligere hadde.

Det er derfor for tidlig å si hvordan tilfellet "har VU, hva skjer 1.1.2015?" vil bli løst.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

Tussen
Groddfast
Groddfast
Posts: 1605
Joined: Sat Nov 26, 2005 23:38
Location: Oslo

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Post by Tussen » Sat Oct 20, 2012 13:36

Ok, takk for svar.

Jeg lurer på om du vet hva som skjer med de som pr i dag mottar månedlige pensjonsutbetalinger fra forsikring på Ny Uføretrygd? Fra 1. januar blir jo den omtrent borte for den som mottar AAP (mens man pr nå får beholde den på VU). Ligger det i kortene at det samme kommer til å skje med Ny Uføretrygd etterhvert? Eller vil den få være uberørt?
Tussen
---------
"Jeg har aldri mislyktes, jeg har bare funnet 10.000 måter det ikke fungerer på!"
Thomas Edison

Post Reply