Search found 631 matches

by huldra
Tue Dec 01, 2015 13:25
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Spørsmål vedr. refusjonskrav fra sosialtjenesten ifm etterbetaling av uføretrygd
Replies: 2
Views: 1332

Spørsmål vedr. refusjonskrav fra sosialtjenesten ifm etterbetaling av uføretrygd

Hei. Er det noen her som har kjennskap til lovanvendelse, eventuelt domfellelser i brukers favør, vedrørende refusjonskrav fra sosialtjenesten i forbindelse med etterbetaling av uføretrygd? Kan sosialtjenesten kreve refusjon for perioder hvor de både på telefon og i møter har uttalt at det ikke er b...
by huldra
Mon Apr 13, 2015 15:55
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Etterbetaling ved uførevedtak - og remisjonskrav vedr utbetalt sosialstønad i venteperioden
Replies: 2
Views: 851

Etterbetaling ved uførevedtak - og remisjonskrav vedr utbetalt sosialstønad i venteperioden

Hei. Jeg ble gående på sosialstønad i påvente av at anke vedrørende uføresøknad skulle ferdigbehandles. Nå som uførevedtak er gitt, krever NAV tilbakebetalt alt jeg har fått i sosialstønad for å dekke livsopphold og boutgifter. Men det jeg stusser på, er at de krever remisjon av alt, også for sosial...
by huldra
Mon Jul 14, 2014 21:16
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP
Replies: 183
Views: 118329

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Ok. Da får jeg bare følge med.
by huldra
Mon Jul 14, 2014 17:06
Forum: Rehabilitering, skole og arbeid - fag
Topic: AAP - Omskolering - Unntaksregler - Noen erfaringer?
Replies: 8
Views: 5732

Re: AAP - Omskolering - Unntaksregler - Noen erfaringer?

Høyskole utdannede får ikke omskolering, det gjelder fremdeles... Verken på AAP eller annet. Visst du skal utdanne deg oppover i systemet så går d greit, men det kommer an på NAV sin pengesekk og mulighetene for at din utdannelse gir deg jobb direkte, en jobb du skal utav NAV systemet på. Hei, Tert...
by huldra
Mon Jul 14, 2014 13:25
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP
Replies: 183
Views: 118329

Re: Utregning av uførepensjon/uføretrygd/AAP

Hei, krikkert! Er det flotte regnearket ditt oppdatert til år 2014?
by huldra
Mon Jul 14, 2014 13:19
Forum: Rehabilitering, skole og arbeid - fag
Topic: AAP - Omskolering - Unntaksregler - Noen erfaringer?
Replies: 8
Views: 5732

Re: AAP - Omskolering - Unntaksregler - Noen erfaringer?

Har du fått skriftlig informasjon med begrunnelse om hvorfor vedtaket ditt er stanset/eventuelt endret? Jeg har hørt om andre som også har fått stanset utdannelsen sin. De har vært på vedtak ett år av gangen, med handlingsplan som har gått utover dette (f.eks. 3 år). Misunner deg ikke situasjonen du...
by huldra
Wed Sep 25, 2013 17:13
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Stopp av AAP ved søknad om VU
Replies: 33
Views: 53013

Re: Stopp av AAP ved søknad om VU

Inntil åtte måneder totalt, i følge NAV lokalt og AAP-vedtaksskrivet jeg fikk.

PS: For min del er det ordnet, fikk SMS fra NAV om at jeg fikk forlenget AAP-vedtaket og pengene er nå etterbetalt. Happy, happy me :-)
by huldra
Thu Sep 19, 2013 09:53
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Stopp av AAP ved søknad om VU
Replies: 33
Views: 53013

Re: Stopp av AAP ved søknad om VU

Har fått beskjed på NAVs servicetelefon at dette måtte jeg ha søkt om. Stikk i strid hva jeg ble fortalt på NAV lokalt. Ikke sto det noe om at man måtte søke om en eventuell forlengelse i AAP-vedtaket, heller. Så, obs, obs, folkens!
by huldra
Wed Sep 18, 2013 20:44
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Stopp av AAP ved søknad om VU
Replies: 33
Views: 53013

Re: Stopp av AAP ved søknad om VU

Huldra: Prøv å gå inn i "Ditt NAV". Trykk på fanen "Din pensjon". Der vil eventuelle vedtak være listet. Evt kan du se på valget "Saksoversikt" samme sted. Der vil det i så fall være løpende oversikt over saken din. Det var der jeg oppdaget at saken min allerede var avgjort. Brevet med vedtaket ble...
by huldra
Wed Sep 18, 2013 18:22
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Stopp av AAP ved søknad om VU
Replies: 33
Views: 53013

Re: Stopp av AAP ved søknad om VU

Hei. Jeg oppdaget i dag at AAP'en jeg fikk utbetalt sist bare var delvis, dvs kun for ut august og ikke noe for begynnelsen av september. Jeg har et "Krav om uførepensjon" inne til behandling. Fikk et brev i våres om at jeg ville få AAP i fire måneder mens saken ble behandlet, alt så ut august, med ...
by huldra
Thu Jul 18, 2013 19:26
Forum: NAV, trygd og rettigheter - fag
Topic: Lånekasse, NAV og usikker fremtid
Replies: 7
Views: 1556

Re: Lånekasse, NAV og usikker fremtid

Jeg anbefaler deg å lese informasjonen på www.lanekassen.no Hvor mye av lånet som omregnes til stipend avhenger av din inntekt, evt dine foreldres, forsørgeransvar, hvorvidt du tar utdannelsen innen normert tid eller ei, om du består osv.