Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Zenitra
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 207
Joined: Fri Oct 07, 2011 21:20

Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Post by Zenitra »

Har noen erfaring med utbetaling for ME sykdom via forsikringsselskap? Hvilken forsikring dekker evt. varig sykdom? Problemet vil jeg tro, er at ME ikke blir akseptert som "varig"...

Jeg har uføreforsikring, som jeg vil få utbetalt ved evt. vu. Men jeg tenker på selve sykdommen! Fra å være fullt aktiv, til å ligge husbunden, lyd og lysisolert i store perioder - så bør jo denne sykdommen være grunnlag for utbetaling for nedsatt livskvalitet. Er det noen er som har fått utbetalt uføreforsikring ved vu, og i tillegg en forsikringssum for det å ha ME? Min evt uføreforsikring dekker bare halvannen årsinntekt, i engangssum. Liten trøst når jeg har vært uten arbeidsinntekt i mange år, og sannsynligvis aldri klarer å gå tilbake i arbeid :(

User avatar
Lykketrollet
Husvarm
Husvarm
Posts: 182
Joined: Sun Feb 05, 2012 19:48
Location: Langhus

Re: Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Post by Lykketrollet »

Dette lurer jeg på også!?? Har Uføreforsikring via NSO. Var student da jeg tegnet den for 5 år siden (var da helt frisk). Ifølge forsikringsavtalen vil man få utbetalt et engangsbeløp (selvvalgt) hvis man blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke og med det har mottatt AAP i 48 mnd og fått innvilget ytterligere 12 mnd med AAP ELLER hvis man får innvilget mer enn 50 % VU. Nå har jeg mottatt AAP i 2,5 år, men går over på Ung uføre etter arbeidsavklaring som viste 0 arbeidsevne per dags dato. Noen som har blitt uføre pga ME og fått erstatning fra forsikringsselskapet sitt?
"If I lay here
If I just lay here,
would you lie with me
and just forget the world?" - Snow Patrol

hufsamor
Groddfast
Groddfast
Posts: 1880
Joined: Tue Sep 11, 2012 07:40

Re: Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Post by hufsamor »

Jeg lurer på det samme, så jeg har søkt på forumet med søkeordet " forsikring".
Har ikke lest gjennom alle treff, men noen har ihverfall fått utbetalt forsikring, så det må være mulig?
Men en av dem måtte ha hjelp av advokat.
Og jeg har hørt mange historier om folk som ikke får noe....

Det hjalp kanskje ingenting?
Noen får, noen får ikke...

Zenitra
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 207
Joined: Fri Oct 07, 2011 21:20

Re: Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Post by Zenitra »

Jeg får uføreforsikring ved varig ufør, men som nevnt er denne utbetalingen beskjeden ifht hvilken inntekt jeg hadde hatt om jeg var i arbeid. Det jeg derfor lurer på, er om noen har fått en form for utbetaling for varig sykdom, i tillegg til engangssum varig ufør. Jeg har ulykke, skade og livsforsikring via IF og Sparebanken1.

Jakob
Husvarm
Husvarm
Posts: 61
Joined: Tue Apr 24, 2012 18:51

Re: Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Post by Jakob »

Jeg har fått utbetaling fra forsikringsselskap på uføreforsikring.
Min dekning består av bl.a. annen sykdom som typisk dekker ME og tilsvarende. Jeg var dekket med både tap i fremtidig ervervsinntekt samt mén erstatning. Vilkårene er jo forskjellig fra forsikring til forsikring, men mine er at jeg på tap i fremtidig ervervsinntekt skulle være over 50% syk i mer enn 5 år, eller at sykdommen anses som varig. Typisk vil forsikringsselskapet anse vedtak fra NAV om VU som varig, men hvis det ikke står det eksplisitt i vilkårene vil en epikrise eller uttalelse fra lege om du anses som varig ufør være godt nok. Du må nok ta en runde med de på det området....
Når det gjelder mén erstatning har jeg en uttalelse fra Dr Nyland i Bergen på at jeg har en varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) på 25-35%. Denne uttalelsen har forsikringsselskapet bedt om og betalt, og uten en sånn spesialist erklæring er det vanskelig å få beskrevet sin VMI, og heller ikke selskapet til å godta den. For å få utbetalt mén erstatning sier vilkårene som regel at man må ha en VMI på over 50%.
Jeg har brukt en advokat til å hjelpe meg, og store deler av regningen til advokaten er betalt av rettshjelpsdekningen i min innboforsikring, så husk å undersøk om det er mulig for deg også.
Med hensyn til utbetalingsstørrelser, selv om jeg har en stor forsikring er min erfaring at den ikke dekker det reelle tapet uansett, men det hjelper på økonomien. Selv om forsikringsvilkårene er tunge å lese anbefaler jeg at du leser de, de er ikke så vanskelig når man først setter seg ned og prøver. :lese:

Zenitra
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 207
Joined: Fri Oct 07, 2011 21:20

Re: Utbetaling fra forsikringsselskap - noen?

Post by Zenitra »

Tusen takk Jakob, for svært informativ hjelp. Det var kanskje noe av dette jeg etterlyste, en ting er selve uføren, men vi har jo en varig sykdom som er svært invalidiserende i tillegg. Min uføreforsikring dekker 7G, sett i forhold til resten av livet uten å være i arbeid hvor jeg hadde god inntekt, så er jeg absolutt den store taperen til tross for mange og dyre forsikringer gjennom alle år. Jeg kan vel sies å være et sted i livet der jeg absolutt kunne ha bruk for alt jeg har av forsikringer...

Jeg får undersøke med IF ang mén forsikring. SR bank dekker iallefall varig ufør.

Post Reply