Du er registrert som "ikke arbeidssøker" Du er mottaker av dagpenger.

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Pedro
Husvarm
Husvarm
Posts: 20
Joined: Wed Oct 14, 2015 07:08

Du er registrert som "ikke arbeidssøker" Du er mottaker av dagpenger.

Post by Pedro »

Hvorfor står det plutselig det?

Jeg går på dagpenger på første året og har søkt AAP som jeg fikk avslag på pga manglende legerklæring.

Post Reply