Hjelp! Aap stanses på grunn av fødsel?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Guest

Hjelp! Aap stanses på grunn av fødsel?

Post by Guest »

Heihei. Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg.. Jeg har gått på aap siden aap kom, men de blir nå stanset fordi jeg er gravid.
Jeg skal på grunn av ME søke om å få overføre hele permisjonen og dermed også foreldrepengene til far etter fødsel, og har lenge blitt informert om at da er det bare for meg å fortsette på aap. "Ingen problem" fikk vi høre, helt til jeg stod der høygravid med bare få uker til termin..

Jeg har ikke vært i arbeidsevne vurdering enda, og det er nok det eneste som gjenstår før jeg kan søke om uføre. Det er derfor ikke spesielt sannsynlig eller aktuelt at jeg skal i noe arbeidsrettet tiltak. Problemet er at nav lokalt nå plutselig har fortalt meg at de ikke vil gjenåpne min aap og sier at jeg ikke oppfyller kravene til aap fordi jeg ikke kan være i tiltak.

Jeg går fortsatt til behandling både før og rett etter fødsel (Kiropraktor, og oppfølging på rehabiliteringssenter) og har uttrykt at jeg ønsker mer behandling også, jeg vil jo selvfølgelig gjøre hva som helst for å bli bedre! Psykolog gikk jeg til nesten et år, men jeg kunne ikke få fortsette der uten noen diagnose på psykisk sykdom, men jeg har uttrykt at jeg ønsker å begynne med dette som en del av behandlingen igjen.

Men nav lokalt mener altså nå at denne behandlingen ikke er "arbeidsrettet nok" og derfor ikke teller. Jeg synes jo det høres rart ut når andre kan ha kun "hvile" som eneste aktivitet på aktivitetsplanen sin, mens min pågående behandling "ikke teller"?

På aktivitetsplanen står det at jeg er under behandling på rehabiliterings senteret på Nordås minst frem til jul, og at jeg skal søkes inn til arbeidsavklarings tiltak "etter sommeren" eller når jeg var i form til å gjennomføre det sa han.. Termin er 23.06.

Finnes det noe jeg kan slå i bordet med her siden jeg faktisk går til behandling? Og er det noen som vet om det har noen betydning om jeg velger å KLAGE på vedtaket om at aap stoppes, ELLER om jeg bare søker gjenopptak av aap med en gang? (selv om jeg ble rådet av nav at det ikke blir godkjent så må jeg jo prøve noe)

Jeg vet at sosialen er et alternativ, men vi har noe sparepenger som jeg jeg vet evt må brukes først. (Noe jeg selvfølgelig håper å unngå da det har tatt nesten 10 år på minstesats hos nav å klare å få noe sparepenger i det hele tatt, også skal vi tvinges til å tømme kontoen allerede før barnet vårt kommer?) Jeg vet også at vi kan søke engangsstønad og at den skal inntektssikre en stund (6 uker etter fødsel), men vi kan ikke søke om den før overføringen av permisjon til far er godkjent, så det kan være 13 uker etter fødsel pluss evt behandlingstiden på engangsstønad før vi får den summen... Frem til da har jeg altså null inntekt fra og med nå 05.06.

Jeg fikk innvilget foreldrepenger, men jeg fikk beskjed om at jeg kun skulle søke om det for å "etablere mors rett til foreldrepenger" og så trekke søknaden igjen før det kunne overføres til far. Ved å gjøre det på den måten fikk jeg mulighet til å søke engangsstønad i stedet for å bare ha foreldrepenger i 3 uker før de gis til far og jeg måtte fått aap gjenåpnet fra første dag etter fødsel uansett. Men problemet er at de nå plutselig har snudd på flisa i siste liten og sier at jeg ikke oppfyller vilkårene for aap lenger fordi jeg var så uforsvarlig og ble gravid.

Utdrag av siste tlf referat på min side på nav:
Jeg snakket i dag med Nina på telefon og orientert om vilkår for gjenopptak av arbeidsavklaringspenger (unntak) etter fødsel. I den forbindelse må hun være klar for å gjenoppta arbeidsrettet/avklarende aktivitet. Hun har sammen med NAV lokalt utarbeidet en aktivitetsplan som beskriver planlagte aktiviteter. Jeg orienterte videre om at hun nå i perioden frem til fødsel og i en periode etterpå, vurderes å ikke være klar for slik aktivitet.

Hun er i en svært utfordrende situasjon når det gjelder inntektssikring. Hun har derfor fått tlf nr til sosialtjenesten.

Post Reply