Negative sider ved redusert fast stillingsprosent?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Iceman
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 242
Joined: Sun Apr 27, 2014 12:59

Negative sider ved redusert fast stillingsprosent?

Post by Iceman »

Dette kan bli en lang versjon eller en kort versjon :)

Jeg begynner med den korte versjonen - kanskje det er nok.

Det gjelder en person som i dag jobber 100% i fast stilling, men har vært 40% sykemeldt i snart ett år.

Det er en mulighet for å få en annen fast stilling på 70% som høyst sannsynlig er lettere å stå i, og samtidig jobbe ekstra 30%, enten hos samme arbeidsgiver, eller hos annen arbeidsgiver.

Spørsmål 1 - er det noen negative sider ved å gå fra 100% fast stilling, til å jobbe i 70% fast stilling og ca. 30% ekstravakter?

Spesielt i forhold til om man skulle bli varig ufør.

Spørsmål 2 - som spm 1, men uten ekstravaktene.

Post Reply