Ikke godkjente diagnoser

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
tiger7120
Er av og til innom
Er av og til innom
Posts: 12
Joined: Sat Dec 02, 2017 18:24

Ikke godkjente diagnoser

Post by tiger7120 »

Jeg har vert ute av stand til å arbeide i årevis, men har siste årene måttet leve på inntekt på en fiktiv stilling i familieselskap fordi jeg er uheldig og har aksjer i familieselskapet. Etter fire år forsøkte vi sykemelding og avviklet «stillingen», og jeg fikk sykelønn i nøyaktig et år. Søkte i sommer på aap. Fikk avslag på aap fordi legen ikke finner en diagnose forenelig med NAVs kriterier. Asteni, kronisk fatigue... de kan ikke fortelle legen hva som godkjennes og jeg har ikke hatt inntekt etter sykepengeperioden gikk ut i begynnelsen av september. Får beskjed om å be familie om hjelp eller søke sosialhjelp. Fordi jeg eier et gjeldfritt hus får jeg ikke det innvilget, og i tillegg sliter jeg med utgifter som leasing av bil (liten yaris) og hjemmehjelp som sikkert anses som unødig men som for meg er høyst nødvendig for å kunne klare morsrollen.
I barnebidragsavregning har NAV satt inntekten min etter «skjønn» til langt over 400000 fordi de antar jeg vil kunne ha arbeid og inntekt da jeg ikke har noen diagnose som anses godkjent av NAV.
Jeg har holdt på med dette helseproblemet i over 25 år, forsøkt få det utredet i Norge i 22 år, men kommer ingen vei. Økonomisk kan man ikke regne med noe hjelp fra nav med mindre du sørger for å bli lusfattig først. Uansett hvor mange millioner du har skattet. Dersom jeg må selge hjemmet til barna mine for å få noe å leve av, vil pengekassa til slutt gå tom. Skal vi da trygle nav om hjelp til hver eneste lille utgift? Jeg kan ikke lenger leve av familien, jeg skjemmes over det, og de er gått lei og tror ikke lenger på at det ikke er mulig å få hjelp på nav...
Etter 22 år er ingenting annet klart at det er mystisk kronisk asteni/fatigue, med ofte influensa/forkjølelsessymtomer, sår/blemmer i nese og munn, periodevis håravfall, periodevis malarliknende utslett som forsvinner i sola (ikke SLE) og hukommelse- og konsentrasjonsproblemer. Dessuten er det matintoleranse, intoleranse for sansestimuli og en forsinket reaksjon som gjør meg fullstendig utladet 13-15 dager etter vaksiner, infeksjoner og harde påkjenninger (som flyreiser, bursdager, o.l.)
Det er ingenting forenelig med noe som kan godkjennes av NAV. Ikke for noen type ytelse.

Har allerede brukt nesten 200000 på utredning i fjor, i CA, USA. Fikk god hjelp av en professor i psykologi på Stanford som mener det ser ut som ME/CFS, spesielt siden mine psykiske plager et de sist oppståtte symptomer og må kunne tillegges fortvilelsen over utilstrekkelighet, skam og stress over uforutsigbarheten.
Men jeg har fått en psykisk diagnose i Norge som hverken legen eller jeg selv har blitt underrettet om, tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og den hindrer rett til utredning for ME.

Så nå står jeg i et vanskelig veiskille.
Bør jeg selge huset for å få råd til utgifter og videre utredning i utlandet?
Eller er det noen måte å få en inntekt som dekker barnehagen, bil, hjemmehjelp, elektrisitet og mat på bordet uten å ta fra barna hjemmet deres?


Sent from my iPhone using Tapatalk

Post Reply