Bytte Nav-kontor ved midlertidig bosted?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Snow
Ny bruker
Ny bruker
Posts: 4
Joined: Tue Dec 12, 2017 19:07

Bytte Nav-kontor ved midlertidig bosted?

Post by Snow »

Jeg er i den situasjonen at jeg ikke lenger kan bo her jeg bor. Det er ikke lett å få leie et sted på aap, så hvis jeg ikke får noe sted å bo innen rimelig tid må jeg bo hos familiemedlemmer midlertidig, disse bor i andre kommuner. Vil jeg da måtte bytte Nav-kontor eller kan jeg beholde det jeg hører til i dag fram til jeg får et fast bosted?

Post Reply