BPA eller annen hjelp ift henting og levering av barn

Her kan du lese og skrive om BPA (borgerstyrt personlig assistent), Uloba og hvordan gå frem for å søke om både hjemmehjelp og annen praktisk bistand.

Moderators: Stjernøye, Suebird

User avatar
bethen
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 408
Joined: Mon Oct 09, 2006 16:36
Location: Moss

Post by bethen »

Helsetilsynet har fastslått at ektefeller ikke har generell omsorgsplikt overfor hverandre.

Det er ikke uvanlig at kommunene nekter å yte hjelp etter sosialtjenesteloven, dersom man har en ektefelle etter samboer.
Dersom de prøver seg på det er det greit å vise til denne:

http://www.helsetilsynet.no/upload/Publ ... 8_2008.pdf

Her er de aktuelle paragrafene i sosialtjenesteloven, som omhandler bla. BPA, støttekontakt og individuell plan.

Hilsen Bethen :)§ 4-1. Opplysning, råd og veiledning.

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.§ 4-2. Tjenester.

De sosiale tjenester skal omfatte

a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker,
b) avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid,
c) støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer,
d) plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker,
e) lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Endret ved lov 14 april 2000 nr. 32 (i kraft 1 mai 2000 iflg. res. 14 april 2000 nr. 326).§ 4-3. Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv.

De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d.§ 4-3a. Rett til individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf. § 8-4.

Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvem rettigheten gjelder for, og om planens innhold.

User avatar
Suebird
Administrator
Posts: 2526
Joined: Sat Jan 19, 2008 23:44

Post by Suebird »

Juni wrote:
Bare en presisering av innlegget jeg skrev over:

Jeg ser av et innlegg på klagemuren at en person har blitt trist av det jeg skrev her, fordi at hun antagligvis tror at jeg mener at kvinner godt kan være dobbeltarbeidende, men ikke menn. Jeg vil på det sterkeste få presisere at min mening om dette temaet er fullstendig kjønnsnøytral! Når man har barn, hus og hage, blir det mye på en person alene, dersom man går i full jobb. Det ideelle er å være to om å dele på oppgavene, men dersom den ene parten er kronisk syk (helt uavhengig av kjønn), mener jeg at man burde ha krav på hjelp, for å unngå at den friske ender opp som syk og utslitt.

Juni

Jeg oppfattet ikke dette innlegget som sjåvinistisk, men hvis jeg setter innlegget helt ut av kontekst så kan jeg se at kanskje noen kunne misoppfatte det. Når det er sagt så kjenner Juni svært godt til situasjonen min og hvor mye min mann bidrar utover hva som kommer frem her på forumet, og derfor på ingen måte sjåvinistisk :) Bare en vennlig og ærlig bemerkning på at dette burde tas tak i, før det evt får følger som er langt fra ønskelige. Men flott med en presisering, slik at ingen misoppfatter :to:

Bethen: Hjertelig takk for heads up vedr temaet om ektefeller. Får håpe vi ikke får bruk for å smelle loven i bordet, men godt å vite at vi har den i hånd :tob:
"I used to think of you that way, you know. Like the sun.
My personal sun. You balanced out the clouds nicely for me."
He sighed. "The clouds I can handle. But I can't fight with an eclipse." Bella/Jacob - Eclipse

Post Reply