Hva slags dokumentasjon krevde kommunen din for å få BPA?

Her kan du lese og skrive om BPA (borgerstyrt personlig assistent), Uloba og hvordan gå frem for å søke om både hjemmehjelp og annen praktisk bistand.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
Mirabell
Fast plass
Fast plass
Posts: 742
Joined: Fri Oct 24, 2008 23:57

Hva slags dokumentasjon krevde kommunen din for å få BPA?

Post by Mirabell »

Kommunen har fått et 4 siders detaljert brev fra meg om mine behov, min utvikling av ME. hva jeg trenger hjelp med idag, og hvor mange timer osv.
De har også fått legeattest fra fastlege (en halv side) som bekrefter diagnose, kort utvikling, samt anbefaling av antall timer.

Likevel er ikke kommunen fornøyde, og krever med dokumentasjon. De virker som de vil ha et eller annet slags "bevis" på uføregrad og et "bevis" på hvor mange timer jeg trenger pr uke.

Hva krevde kommunen av dokumentasjon, fra dere som har BPA?

hopeful
Husvarm
Husvarm
Posts: 123
Joined: Sat Aug 08, 2009 17:34
Location: akershus

Re: Hva slags dokumentasjon krevde kommunen din for å få BPA

Post by hopeful »

BPA-konsulenten fra kommunen kom og innhentet informasjon (hjemmebesøk), jeg fylte ut en sides søknadsskjema hvor jeg la ved en kort bekreftelse fra lege som bekreftet ME diagnose og post commotio (etter sportsulykke). Egentlig veldig lite dokumentasjon de krevde - søknaden gikk glatt igjennom............
Lykke til!

Post Reply