Page 1 of 1

Post Cancer Fatigue

Posted: Sat May 31, 2008 21:10
by Milou
Dette underforumet har fokus på Post Cancer Fatigue; ettervirkninger av kreftbehandling. Denne diagnosen er foreløpig lite kjent, og pasientene blir ofte henvist til ME-foreningene for informasjon.

Om du har, eller lurer på om du kan ha PCF, finnes det et Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekter etter kreftbehandling på Radiumhostpitalet.

PCF og ME/CFS er ikke det samme, og det er en rekke andre sykdommer med fatigue (utmattelse) som symptom. Pasienter med PCF og ME har likevel mye til felles, og vi har opprettet dette underforumet for å kunne dele kunnskap og erfaringer, tross ulikhetene.

Posted: Sat May 31, 2008 21:25
by ingerbl
Takk Milou.
Skal formidle svar fra Paul Kavli som jeg også hører har vært borti tidligere kreft pasienter, hvor de har fått diagnosen ME.