Tilretteleggingstips ved høyskolestudier

Dette underforumet tar opp temaene utdanning, omskolering, jobb og arbeidstrening. Her kan man utveksle erfaringer. For faglige tips og råd om hvilke muligheter og rettigheter man har for tilrettelegging når man er syk finner du under NAV-forumet.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
elida
Husvarm
Husvarm
Posts: 54
Joined: Tue Mar 20, 2012 21:36

Tilretteleggingstips ved høyskolestudier

Post by elida »

Hei
Har et barn 20 år som skal begynne på høyskole/universitet. Kommet inn på tidlig opptak/særskilt vurdering. Er det noen som har erfaringer mtp tilrettelegging for å lette studiehverdagen. Da tenker jeg spesielt på hva kan en forlange/forvente av tilrettelegging fra lærerenes side/samarbeid.

lena fra sør
Fast plass
Fast plass
Posts: 896
Joined: Mon May 04, 2009 21:42

Re: Tilretteleggingstips ved høyskolestudier

Post by lena fra sør »

Hei ))

Har en venninne som har prøvd/klart og studere de siste årene med ME på høyskole. Hun fikk (forlangte) studiene redusert. Slik at hun gikk litt "deltid" og heller brukte flere år på det.
Hun fikk også gjennom eget rom ved alle eksamener osv, der hun fikk hviletid inn i tiden.

Så det er sikkert mye dere kan hente på dette. Skaff mye informasjon om ME. Lever det på skolen og vær åpen. Lykke til. Håper dere får til en løsning som mestres :snill: :klem:

User avatar
Tigerhai
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 308
Joined: Tue Feb 28, 2006 02:02
Location: Østfold
Contact:

Re: Tilretteleggingstips ved høyskolestudier

Post by Tigerhai »

For å få rett til å beholde studieplassen sin med mindre enn 50% studieprogresjon trenger man en legerklæring (mulig det er et skjema som også må fylles ut, husker ikke). Slik er det på universitet, tviler på at det er anderledes på (offentlige) høyskoler. Det er ikke noe problem å få dette innvilget!

Ellers, med legeerklæringer: Skrive på PC, ekstra eksamenstid, enerom (forbeholdes vanligvis de som har sterk sosial angst), hvilemuligheter (sofa). Alle høyskoler og universitet skal ha noen som er ansvarlig for tilrettelegging, ta kontakt med dem gjerne allerede nå. Fristen for å søke om tilrettelegging pleier å være 1 sept og 1 feb, man må søke hvert semester (selv om skjemaet åpner for at godkjenningen kan være for så og så mange semestre - lit forvirrende det der).

User avatar
feria
Husvarm
Husvarm
Posts: 81
Joined: Thu Mar 21, 2013 21:28

Re: Tilretteleggingstips ved høyskolestudier

Post by feria »

Hvor mye som tilrettelegges kommer helt an på studiet. Hvis det er en teoristudie, kan det være mer fleksibelt enn et profesjonsstudie. Et annet moment er om studiet er basert på mye gruppearbeid. Noen skoler går med på at man kan jobbe individuelt, andre ikke.

Ellers anbefaler jeg å be om mest mulig tilrettelegging av eksamen! Jeg har for eksempel fått ta min muntlige eksamen skriftlig - i eget rom og med pc istedenfor å skrive for hånd. Dette fordi det er lettere å tenke, og man blir ikke så preget av presset man opplever med muntlig eksamen der ord kan dette ut, og man glemmer hva man skal si.

Be om hjelp fra skolens helsetjeneste, og kontakt veiledere på studenttorget, de har vært borti slik før og vet hva som kan fungere :)

Min erfaring er at skolen strekker seg langt for å tilrettelegge så studentene kommer gjennom løpet, men det kan være krevende å "stå på krava" gjennom skolegangen når det er så mye som må tiltrettelegges. Da er det fint å ha allierte som kan ta den administrative delen.
ME-diagnose fra ME/CFS-senteret OUS mai 2013. Syk siden tidlig tenår.

Post Reply