Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Dette underforumet tar opp temaene utdanning, omskolering, jobb og arbeidstrening. Her kan man utveksle erfaringer. For faglige tips og råd om hvilke muligheter og rettigheter man har for tilrettelegging når man er syk finner du under NAV-forumet.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
User avatar
Kontoristen
Husvarm
Husvarm
Posts: 181
Joined: Sun Feb 01, 2009 10:19

Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Kontoristen »

Jeg skal på møte i morgen med sjefen, hun skal ha med seg ei fra kommunen, og jeg skal ha med meg ei fra Fagforbundet. 1 år og 9 mnd siden jeg ble sykemeldt, går på AAP nå- og agendaen for møte er min helsesituasjon nå - og veien videre.

Jeg er så redd for å "si noe galt", noen råd eller tips og hva jeg ikke bør si/burde si?

Kan jo si kort at de har prøvd en viss grad av tilrettelegging, uten at det hjalp - men de har ikke prøvd omplassering til en annen stilling i kommunen (hvor vanlig er det at de gjør det foressten?)

Er vel unødvendig å si at jeg gruer meg?
Last edited by Kontoristen on Sun Nov 24, 2013 23:36, edited 1 time in total.

Skaltilbake
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 424
Joined: Sun Jul 21, 2013 22:44

Re: Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Skaltilbake »

Skjønner at du gruer deg, ingen kjekk situasjon!

Jeg jobber med personalarbeid i kommunen (uvant å sitte på andre siden nå...) og jobber med sånne saker når jeg er i jobb. Nå vet ikke jeg hva slags dialog du har med sjefen din, men jeg regner med at han/ho ønsker å få til noe som kan fungere for deg. Jeg vil anbefale deg å si det som det er. Vær åpen og ærlig. Hva tenker du selv om dine fremtidsmuligheter, ser du for deg at du vil klare å komme tilbake. Fortell at du er motivert for å komme tilbake når helsen tilsier det.
Som jeg skrev i den andre tråden er det personalhåndboken til kommunen som beskriver rutinen rundt sykemeldte. Min erfaringen er at stillingen tas opp til vurdering etter 2 år med sykemelding. Da kalles det inn til et møte. I kommunen hvor jeg jobber sies aldri stillingen opp om det er muligheter for at en kan komme tilbake gradvis. Vi er også opptatt av å se kommunen under ett ( det er en arbeidsgiver- kommunen, ikke arbeidssted) og om det er andre stillinger ledig som en er kvalifisert for og som det er mulighet for at en kan klare skal det prøves ut! Ansatte som av helsemessige årsaker ikke fungerer i en stilling har fortrinnsrett til andre stillinger i kommunen som en er kvalifisert for. Praksisen i kommunene er nok ulik, og enkelte steder kan nok "så langt det er mulig" brukes mot omplassering.

§ 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.
(2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres.

Lykke til i morgen!
M.E diagnose fra Haukeland jan.14.

User avatar
Kontoristen
Husvarm
Husvarm
Posts: 181
Joined: Sun Feb 01, 2009 10:19

Re: Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Kontoristen »

Sjefen nevnte på telefonen at hun hadde lyst til å ansette noen i min stilling fortest mulig, for de skal ha folk inn til intervju snart for andre stillinger på samme arbeidssted.
Derfor tror jeg hun helst vil bli enige om en oppsigelse :(

User avatar
Kontoristen
Husvarm
Husvarm
Posts: 181
Joined: Sun Feb 01, 2009 10:19

Re: Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Kontoristen »

Vil det ha noe å si i.f.h.t NAV om jeg evt. mister stillingen min - altså nå når jeg går på AAP, har en arbeidsgiver, men ikke stillingen min?

User avatar
Kontoristen
Husvarm
Husvarm
Posts: 181
Joined: Sun Feb 01, 2009 10:19

Re: Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Kontoristen »

En siste morgendytt fra en søvnløs arbeidstaker.

Skaltilbake
Stamgjest
Stamgjest
Posts: 424
Joined: Sun Jul 21, 2013 22:44

Re: Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Skaltilbake »

Hvordan gikk det?
M.E diagnose fra Haukeland jan.14.

Berit
Husvarm
Husvarm
Posts: 197
Joined: Wed Apr 10, 2013 10:24

Re: Råd å ha med på møte med arbeidsgiver i morgen? Hjelp?

Post by Berit »

Kontoristen wrote:Sjefen nevnte på telefonen at hun hadde lyst til å ansette noen i min stilling fortest mulig, for de skal ha folk inn til intervju snart for andre stillinger på samme arbeidssted.
Derfor tror jeg hun helst vil bli enige om en oppsigelse :(

Denne så jeg først nå. Dersom en leder prøver å få en medarbeider til "å bli enig" om sin egen oppsigelse, skal man ikke gå med på det. Da har man sagt fra seg alle rettigheter. Da er det bedre å foreslå annen type arbeid innenfor bedriften, mer tilrettelagt arbeid, eller hva som helst annet. Eventuelt at arbeidsgiver selv har forslag til et mulig annet ansettelsesforhold, utlyse et vikariat for din stilling eller lignende.

Skriv aldri under på en oppsigelse, der arbeidsgiver stiller med avtaleteksten.

Aldri !

Post Reply